Pēteris Ceriņš

23.10.1849 – 21.05.1903

Pēteris Ceriņš (arī Ceriņu Pēteris, 1849–1903) – skolotājs un dzejnieks, kora diriģents, vietējās kultūras dzīves organizētājs. 1885. gada vasarā organizēja un vadīja Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu pajūgos uz Igauniju un Somiju ar koncertiem. No 1875. gada dzejoļi publicēti laikrakstos "Baltijas Vēstnesis", "Mājas Viesis", "Dienas Lapa", "Baltijas Zemkopis" u.c. Izdoti divi dzejoļu krājumi: "Dzejoļi" (1876, 1879), kuros dominē izjusta, izteiksmē lakoniska mīlestības un pārdomu lirika, patriotiski motīvi, kā arī ietverti A. Puškina, M. Ļermontova, G. Deržavina, F. Šillera, H. Heines u.c. autoru atdzejojumi.

Birth time/place

23.10.1849
Kalna Variņi
Dzimis Jaunpiebalgas pagasta Variņos.

Place/time of death

21.05.1903
Jaunpiebalga

Personal information

Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā. 

1870.un 80. gados: bijis skolotājs paša dibinātajā Jaunpiebalgas Pētera skolā, aktīvi darbojies Jaunpiebalgas kultūras dzīvē, vadījis tās kori.

Draudzējies ar Kārli Skalbi. 

Atpazinis sevi Mērnieku laiku Pietuka Krustiņa tēlā un iesūdzējis brāļus Kaudzītes tiesā par goda laupīšanu.

Professional activity

Kopš 1875: dzejoļi publicēti laikrakstos "Baltijas Vēstnesis", "Mājas Viesis", "Dienas Lapa", laikraksta "Baltijas Zemkopis" pielikumā u.c.

1885: organizējis un vadījis Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta koncertceļojumu uz Igauniju un Somiju, ar to koncertējis arī Rīgas Latvieš biedrībā, Smiltenē, Lejasciemā. 

DZEJA

1876: Dzejoļi I
1879: Dzejoļi II

SKAŅDARBI

Pirms 1890: Dziesmas vokālajam kvartetam: Bij ziedoņa mēneša sākums; Kā ziedoņa puķe tu esi; Vēsmiņas lidoja; Upīte iekš dziļas gravas; Upmalā bēdīgi; Ziedoņa naktī

Occupations

Education

Jaunpiebalgas draudzes skola
Raiņa iela 10, Jaunpiebalga
Mācījies pie J. Pilsātnieka.

Working place

1870
Jaunpiebalga
Strādājis par skolotāja paša dibinātajā Jaunpiebalgas Pētera skolā.

Buried

Jaunpiebalga
Apbedīts Jaunpiebalgas vecajos kapos.