Olga Andžāne-Zvirgzdiņa

4 bildes

18.06.1913 – 15.05.1994

Olga Andžāne-Zvirgzdiņa (1913–1994) – dramaturģe, advokāte un pedagoģe. Akadēmisko izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. 1935. gadā diplomdarbu izstrādājusi tēmā "Valsts tiesību un starptautisko tiesību savstarpējā ietekme pēckara laikmetā". Strādājusi par Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes docētāju, Rīgas industriālā politehnikuma pasniedzēju un LPSR Advokātu kolēģijas advokāti. Sarakstījusi vairākas lugas, kas tikušas uzvestas uz teātru skatuvēm. Dramaturģijā pievērsusies aktuālai tematikai, izmantojot pedagoga un tieslietu darbā gūto pieredzi, aizskārusi morāles un jaunatnes audzināšanas problēmas. Lugu konflikti bieži risināti konstruētās situācijās ar lielu didaktikas īpatsvaru.

Dzimšanas laiks/vieta

18.06.1913
Rīga

Miršanas laiks/vieta

15.05.1994
Rīga

Profesionālā darbība

1956: pirmās lugas – drāmas "Ēnas uz ceļa" iestudējums uz Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātra skatuves.

DRAMATURĢIJA

1956: "Progresīvs cilvēks" (satīrisks viencēliens) (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība) 
1958: "Ēnas uz ceļa" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1959: "Tēvs" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1959: "Dārgais prieks" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1959: "Aizšautais ērglis" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1959: "Lidislīnes skolas nauda" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1962: "Brīnumdakterītis" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība)
1966: "Mednieks cilpā" (viencēlieni) (Rīga: Zvaigzne)
2010: "Lugu izlase" (Rīga: Mācību grāmata)

Saiknes

Asna Andžāne - Meita

Izglītība

1921–1927
Rīgas pilsētas 15. pamatskola
Rīga

1927–1931
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1931–1945
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē studējusi tieslietas, medicīnu un pedagoģiju.

Darbavieta

1940–1941
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes asistente.

1944–1950
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes docētāja.

1944–1950
Rīga
LPSR Advokātu kolēģijas advokāte.

1950–1956
Rīgas industriālais politehnikums
Rīga
Rīgas industriālā politehnikuma pasniedzēja.

Apglabāts

21.05.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi