Olga Andžāne-Zvirgzdiņa

4 pictures

18.06.1913 – 15.05.1994

Olga Andžāne-Zvirgzdiņa (1913–1994) – dramaturģe, advokāte un pedagoģe. Akadēmisko izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. 1935. gadā diplomdarbu izstrādājusi tēmā "Valsts tiesību un starptautisko tiesību savstarpējā ietekme pēckara laikmetā". Strādājusi par Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes docētāju, Rīgas industriālā politehnikuma pasniedzēju un LPSR Advokātu kolēģijas advokāti. Sarakstījusi vairākas lugas, kas tikušas uzvestas uz teātru skatuvēm. Dramaturģijā pievērsusies aktuālai tematikai, izmantojot pedagoga un tieslietu darbā gūto pieredzi, aizskārusi morāles un jaunatnes audzināšanas problēmas. Lugu konflikti bieži risināti konstruētās situācijās ar lielu didaktikas īpatsvaru.

Birth time/place

18.06.1913
Rīga

Place/time of death

15.05.1994
Rīga

Professional activity

1956: pirmās lugas – drāmas "Ēnas uz ceļa" iestudējums uz Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātra skatuves.

Dramaturģija

1939: luga par senlatviešu dzīvi "Uzvara".
1956: satīrisks viencēliens "Progresīvs cilvēks" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: drāma "Ēnas uz ceļa" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1959: drāma "Tēvs" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1959: "Dārgais prieks".
1959: "Aizšautais ērglis".
1959: "Lidislīnes skolas nauda".
1962: "Brīnumdakterītis".
1966: viencēlieni "Mednieks cilpā" (Zvaigzne).
2010: "Lugu izlase" (Mācību grāmata).

Affinities

Asna Andžāne - Daughter

Education

1921–1927
Rīgas pilsētas 15. pamatskola
Rīga

1927–1931
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1931–1945
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē studējusi tieslietas, medicīnu un pedagoģiju.

Working place

1940–1941
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes asistente.

1944–1950
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes docētāja.

1944–1950
Rīga
LPSR Advokātu kolēģijas advokāte.

1950–1956
Rīgas industriālais politehnikums
Rīga
Rīgas industriālā politehnikuma pasniedzēja.

Buried

21.05.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi