Mihaels Gerhards Grenciuss

16.01.1759 – 01.02.1822

Mihaels Gerhards Grenciuss (Michael Gerhard Grenzius, 1759-1822) ir izdevējs Tērbatā, no 1802. līdz 1817. gadam oficiālais Tērbatas universitātes tipogrāfs, izdevis iespieddarbus vācu, igauņu un arī latviešu valodā. Izdevis periodiku un gadījuma dzeju, reliģiskus rakstus un mācību grāmatas, t.sk. dziesmu grāmatu (1799) un igauņu kalendāru (kopš 1796), kā arī divas latviešu grāmatas - F. G. Hildes “Ceļš uz mūžīgu labklāšanu” (1793) un B. Fītinghofa–Šēla “Mācība, kā no asins sērgas var sargāties” (1807).

Dzimšanas laiks/vieta

16.01.1759
Štendala

Miršanas laiks/vieta

01.02.1822
Tartu

Personiska informācija

Tipogrāfs Johans Mihaels Gerhards Grenciuss (Grenzius, 1759-1822) ir dzimis Stendālē, akcīžu kontroliera Martina Grenciusa un Annas Dorotejas dzimušas Mēnas
(Meen) ģimenē.
1784. gadā Jelgavā precējies ar Katrīnu Milleri (Müller).

Profesionālā darbība

Grenciuss ir Peltsamā grāmatspiestuves nomnieks (1786-1889), 1789. gadā pārceļas uz Tērbatu un 1791. gadā iegādājas savu tipogrāfiju, kopš 1793. gada arī vācu un igauņu grāmatu tirgotājs un izdevējs, oficiāls Tērbatas universitātes izdevējs (1802-1817).

Dzimtais vārds

Michael Gerhard Grenzius

Papildu vārdi

Johann

Darbavieta

1786–1789
Peltsamā
Nomā grāmatu spiestuvi

1891–1817
Mihaela Gerharda Grenciusa apgāds
Tartu