Mihaels Gerhards Grenciuss

16.01.1759 – 01.02.1822

Mihaels Gerhards Grenciuss (Michael Gerhard Grenzius, 1759-1822) ir izdevējs Tērbatā, no 1802. līdz 1817. gadam oficiālais Tērbatas universitātes tipogrāfs, izdevis iespieddarbus vācu, igauņu un arī latviešu valodā. Izdevis periodiku un gadījuma dzeju, reliģiskus rakstus un mācību grāmatas, t.sk. dziesmu grāmatu (1799) un igauņu kalendāru (kopš 1796), kā arī divas latviešu grāmatas - F. G. Hildes “Ceļš uz mūžīgu labklāšanu” (1793) un B. Fītinghofa–Šēla “Mācība, kā no asins sērgas var sargāties” (1807).

Birth time/place

16.01.1759
Štendala

Place/time of death

01.02.1822
Tartu

Personal information

Tipogrāfs Johans Mihaels Gerhards Grenciuss (Grenzius, 1759-1822) ir dzimis Stendālē, akcīžu kontroliera Martina Grenciusa un Annas Dorotejas dzimušas Mēnas
(Meen) ģimenē.
1784. gadā Jelgavā precējies ar Katrīnu Milleri (Müller).

Professional activity

Grenciuss ir Peltsamā grāmatspiestuves nomnieks (1786-1889), 1789. gadā pārceļas uz Tērbatu un 1791. gadā iegādājas savu tipogrāfiju, kopš 1793. gada arī vācu un igauņu grāmatu tirgotājs un izdevējs, oficiāls Tērbatas universitātes izdevējs (1802-1817).

Name at birth

Michael Gerhard Grenzius

Additional names

Johann

Working place

1786–1789
Peltsamā
Nomā grāmatu spiestuvi

1891–1817
M.G.Grenzius
Tartu