Mārtiņš Celms

2 bildes

01.04.1888 – 21.11.1972

Mārtiņš Celms (1888–1972) – skolotājs un rakstnieks. Dzimis Eiķenu muižas pusgraudnieka ģimenē Burtnieku pagastā. Ieguvis dažāda līmeņa skolotāja un mājskolotāja tiesības, studējis inženierzinātni Latvijas Universitātē. Strādājis Rīgas skolotāju institūtā un Olava komercskolā. Piedalījies brīvības cīņās. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem. 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, bijis skolotājs un latviešu skolu inspektors. No 1949. gada dzīvojis ASV, Ņujorkā. Sarakstījis "kultūrvēsturisku stāstu" – romānu "Graudnieki” (1974), kurā atainota dzīve Burtnieku pagastā no 19.gs. otrās puses līdz 1906. gadam. Sarakstījis vairākas matemātikas un ģeometrijas grāmatas pamatskolām, ceļvedi ekskursantiem "Rīga” (1926), rakstījis par pedagoģiskiem jautājumiem. Latvijā izdota grāmata "Skolotāja atmiņas” (1996).

Dzimšanas laiks/vieta

01.04.1888
Burtnieku pagasts

Miršanas laiks/vieta

21.11.1972
Bronksa

Personiska informācija

Dzimis Eiķenu muižas pusgraudnieka ģimenē. 

1944: ar sievu Vēru un meitām devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pirmo ziemu Vācijā strādāja smagu darbu rūpnīcā. Dēls Juris Celms bija iesaukts vācu leģionā, un par viņa nonākšanu filtrācijas nometnē un izsūtīšanu vecākiem nebija ziņu. 

1949: izceļoja uz ASV; meita Skaidrīte precējusies ar dzejnieku Jāni Krēsliņu. 

 Mārtiņa Celma mazbērni: Jānis Krēsliņš, jun., Māra Krēsliņa-Rozīte un Zuze Krēsliņa-Sils.

Profesionālā darbība

LITERĀRIE UN KULTŪRVĒSTURISKIE DARBI

1974: Graudnieki: kultūrvēsturisks stāsts (Mineapole: Sēļzemnieks).
1996: Skolotāja atmiņas (Zviedrija: Memento).

Citātu galerija

PAR MĀRTIŅA CELMA PERSONĪBU UN PROFESIONĀLO DARBĪBU

"Mārtiņš Celms dzimis Burtnieku pagasta Eiķenu muižas pusgraudnieka ģimenē, 1888. gada 1. aprīlī un pats lepojās ar šo datumu, teikdams, ka tas esot viņa raksturam devis tieksmi meklēt dzīves jocīgās puses. Sauso matēmatiku viņš atdzīvināja ar dažu labi izvēlētu joku, un skolnieki viņa stundas gaidīt gaidīja. [..] Latvijas neatkarības gados Mārtiņš Celms paveica lielu darbu, sarakstīdams skolas grāmatas matemātikā: "Praktisko ģeometriju pamatskolām", "Aritmētikas teoriju" un kopā ar Arnoldu Čuibi "Matēmatiku pamatskolām", ko lietoja gandrīz visas Latvijas skolas. Populāra bija ari M. Celma rokas grāmata ekskursantiem – "Rīga"."

Andrups, Jānis. Paidagogs ar cīnītāja garu. Londonas Avīze, Nr.1358, 1972.

"Spraigais sabiedriskais darbs tālu pārsniedz ģimenes loku. Celms ir ALAs Kultūras biroja Izglītības sekcijas vadītājs. Viņa vadībā un līdzdarbībā ir noorganizētas ASV trimdas latviešu skolas, sastādītas un izdotas mācību grāmatas un tabulas, izstrādāta programma, sakārtots un izdots “Metodisku rakstu krājums”. Tas ir varens veikums, kur ieguldīts daudz sirdsdedzes un rūpīga darba. Tas liecina par viņa lielo varēšanu. [..] Viņš nav runātājs, bet darītājs. Ja nepieciešams runāt, runā īsi, skaidri un lietišķi, bez kādiem izpušķojumiem. Nemīl reprezentēties. Raksta arī kultūrvēsturisku romānu Graudnieki, kur notēlota šīs kādreizējās laucinieku šķiras dzīve. Tanī daudz paša autora pieredzējumu un vērojumu."

Kreicers, Hermanis. Mārtiņu Celmu atceroties. Latvija Amerikā, 1972, 27. dec.

Saiknes

Izglītība

Burtnieku pagastskola
Burtnieki

Valmieras pilsētas skola
Valmiera

1912
Latvija
Ieguvis vēstures mājskolotāja tiesības.

1918
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Inženierzinātņu studijas

1918
Baltijas Tehniskā augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Darbavieta

Valmiera
Strādājis par skolotāju Valmieras, Rūjienas, Limbažu skolās.

Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Skolotājs.

Rīgas pilsētas amatniecības skola
Rīga
Skolotājs.

Rūjiena
Strādājis par skolotāju Valmieras, Rūjienas, Limbažu skolās.

Limbaži
Strādājis par skolotāju Valmieras, Rūjienas, Limbažu skolās.

1924–1934
Rīgas Skolotāju institūts
Rīga

1934–1941
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Kalpaka bulvāris 13, Rīga

1942
Rīgas pilsētas 1. iecirknis
Rīga
Tautskolu inspektors.

1945–1949
Švābija
Švābijas apgabala latviešu skolu inspektors.

1946–1949
Kleinkecas bēgļu ģimnāzija
Kleinkeca
Strādāja par skolotāju latviešu DP skolā.

1949
Ņujorka
Mājkalpotājs

1951–1961
Amerikas Latviešu apvienība
ALA Kultūras biroja izglītības sekcijas vadītājs.

Dalība organizācijās

Pārapbedīts

Rīgas Pirmie Meža kapi
Pelni apbedīti Rīgā, Pirmajos Meža kapos.

Dienests

1918–1920
Piedalījies brīvības cīņās.

Dzīvesvieta

1944–1949
Vācija

1949–1972
W 47th St 502, New York

1949–1972
Ņujorka

Emigrē

1944
Vācija
Ar ģimeni dodas bēgļu gaitās.

1949
Amerikas Savienotās Valstis

Apglabāts

25.11.1972
Amerikas Savienotās Valstis
Notika svinīga atvadīšanas Campell sēru namā Manhetenā.