Marija Bērziņa

10 bildes

19.04.1906 – 30.06.1986

Marija Bērziņa (īstajā vārdā Anna Dauge-Šķēris, 1906–1986) – rakstniece, advokāte. Pēc studijām LU Tiesību zinātņu fakultātē strādājusi par Rīgas kredītbankas pilnvaroto un par zvērinātu advokāti. Pēc 2. pasaules kara nonākusi Polijā, kur strādājusi par valodu skolotāju, līdztekus nodarbodamās ar rakstniecību. Ar pseidonīmu Māre Bērziņa publicējusi stāstus jaunatnei "Ģirts Tekumeklētājs" (1938) un "Ar burām uz ziemeļiem" (1940). Polijā dzīvojot, publicējusi rakstus par pedagoģiju Polijas presē un reliģiski filozofiskas ievirzes darbus ASV iznākošajā katoļu izdevumā "Dzimtenes Balss". Pastāstu krājuma "Mazā dzīvība" (1985), romāna ar autobiogrāfiskiem motīviem "Zelta caune" (1987), grāmatu "Baltās mājas noveles" (1988) un "Mūslaiku leģendas" (1989) autore. Bībeles un teoloģiskās literatūras studijās balstīts apjomīgs pētījums "Kristus māte" (1991).

Dzimšanas laiks/vieta

19.04.1906
Skaistkalne
Dzimtās mājas – Skaistkalnes pagasta "Šķēri".

Miršanas laiks/vieta

30.06.1986
Polija

Personiska informācija

Dzimusi lauksaimnieka ģimenē, tēvs Miķelis, māte Marija (dz. Krastiņa).

Katoļticīga, pēc laulībām pāriet luterticībā.

1. pasaules kara laikā, 1916. gadā kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Krieviju.

1918. gada rudenī atgriezusies Latvijā.

1937. gadā precējusies ar Latvijas armijas pulkvedi-leitnantu Kārli Daugi (1896–1976).

Pēc 2. pasaules kara: nonākusi Polijā, kur strādājusi par valodu skolotāju, līdztekus nodarbodamās ar rakstniecību. Lai izvairītos no izsūtīšanas, slēgusi fiktīvu laulību un pieņēmusi uzvārdu Hanyzewska.

Profesionālā darbība

1926: jau Skolotāju institūtā mācoties, tulkojusi R. Rolāna darbu "Mikelandželo", ko pieņēma izdošanai A. Gulbja apgāds, bet neizdeva.
Ar pseidonīmu Māre Bērziņa (par pseidonīmu izraudzīts tēvamātes vārds) publicēti stāsti jaunatnei.
Polijā dzīvojot, publicējusi rakstus par pedagoģiju Polijas presē un reliģiski filozofiskas ievirzes darbus ASV iznākošajā katoļu izdevumā "Dzimtenes Balss"

1933. gadā beigusi tieslietu studijas Latvijas Universitātē, pēc tam strādājusi zv. advokātu birojos.

No 1940. gada zvērināta advokāte.

1941. gadā Padomju okupācijas laikā atskaitīta no Advokatūras kolēģijas.

1941. gadā vācu okupācijas laikā ieskaitīta advokatūras sastāvā.

Stāsti jaunatnei

"Ģirts Tekumeklētājs" (1938)
"Ar burām uz ziemeļiem" (1940)

Proza

"Mazā dzīvība" (pastāstu krājums) (1985)
"Zelta caune" (romāns ar autobiogrāfiskiem motīviem) (1987, sarakstīts 1947)
"Baltās mājas noveles" (1988, sarakstīts 1941–44)
"Mūslaiku leģendas" (1989).

Citi

"Kristus māte" (bībeles un teoloģiskās literatūras studijās balstīts apjomīgais pētījums) (1991).
Manuskriptā palikusi dzimtas hronika "Mūsu dzīve" un dzejoļu krājums "Metafizika pantos".

Citātu galerija

"Pastāstu krājumā "Mazā dzīvība" (1985) uz cilvēku fona tēlota daba – svarīgākā un ievērības cienīgākā mūsu pasaules sastāvdaļa. Nozīmīgs romāns ar autobiogrāfiskiem motīviem "Zelta caune" (1987, sarakstīts 1947), kurā dzīvi atainota Skolotāju institūta vide."

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Saiknes

Pēteris Šķēris - Radinieks

Dzimtais vārds

Anna Šķēre

Pseidonīms

Mare Bērziņa

Papildu vārdi

Anna Dauge (prec); Hanyzewska

Darbavieta

–1927
Rīga
mājskolotāja

1928–1930
Rīgas Latviešu labdarības biedrība
Rīga
Latviešu labdarības biedrības bērnudārza vadītāja

1930–1931
Rīga
sekretāre zv. advokātu F. Lacka un V. Rešanska birojos

1931–1932
Rīgas Nepilngadīgo cietums
Tērbatas iela 69
rakstvede

1933–1935
Rīga
Zv. advokāta Anša Petrēvica sekretāre, no 1934. gada palīdze

1935–1940
Latvijas Kredītbanka
Rīga
Tieslietu daļas vadītāja.

01.05.1940–1941
Rīga
Zvērināta advokāte

1941–1941
Latvijas Banka
Rīga
Centrālajā nodaļā

1945
Polija
Strādājusi par valodu skolotāju.

Emigrē

1916–1918
Krievija

1944
Polija

Dzīvesvieta

1917–1918
Maskava

Izglītība

1917–1918
Solņečnogorskas augstākā tautskola
Solņečnogorska

1919–1922
Skaistkalnes 6-klašu pamatskola
Skaistkalne

1922–1927
Rīgas Skolotāju institūts
Rīga

1927–1933
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.