Rīgas Nepilngadīgo cietums

Atklāts 1929. gada decembrī Rīgā, Tērbatas ielā 69. Uz šo ieslodzījuma vietu pārveda nepilngadīgos no Termiņcietuma un citiem Latvijas cietumiem, kurus atzina par labojamiem. Rīgas nepilngadīgo cietuma administrācija un saimniecība bija pakļauta Termiņcietuma priekšniekam, bet labošanas un apmācības darbu vadīja cietuma pārzinis – skolotājs.

1 saistītas personas