Lūcija Bārene

2 bildes

08.02.1904 – 21.01.1999

Lūcija Bārene (1904–1999) – literāte, pedagoģe. Dzimusi Kurzemē. Beigusi Jelgavas reālģimnāziju un Jelgavas Skolotāju institūtu, strādājusi par skolotāju un darbojusies skautu kustībā. Pirmās publikācijas kopš 1924. gada. 1944. gada rudenī devusies bēgļu gaitās un Vāciju, vēlāk dzīvojusi ASV. Rakstījusi dzeju un īsprozas darbus, galvenokārt miniatūras. Grāmatu "Atradums" (1937), "Ikdienas mirkļi" (1947), "Miera pēc" (1976), "Atvasara" (1984), "Ardievas" (1973), "Dzīves straume" (1975) un "Svešajā zemē" (1978) autore. Literārajos darbos tēlots gan Latvijas laiks un vērojumi, gan arī skicētas bēgļa izjūtas svešumā.

Dzimšanas laiks/vieta

08.02.1904
Kurmāle

Miršanas laiks/vieta

21.01.1999
Sentpītersbērga

Personiska informācija

Dzimusi mūzikas instrumentu tirgotāja un labotāja ģimenē. 

Uzaugusi Ventspilī, vēlāk dzīvojusi Jelgavā.
Pēc 2. pasaules kara dzīvojusi Vācijā un ASV.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1924:
dzejolis "Trīs skūpsti" laikrakstā "Jaunais Zemgalietis" 11. decembrī.

Rakstījusi presē par pedagoģijas jautājumiem, publicējusi dzejoļus, stāstus. Publicējusies izdevumos "Nākotnes Sieviete", "Atpūta", "Sievietes Pasaule", "Zemgales Balss", "Darbs un Zeme" un citviet.

Īsproza
1937:
noveļu krājums "Atradums".
1947: biogrāfisku skiču krājums "Ikdienas mirkļi".
1976: stāstu krājums "Miera pēc".
1984: stāstu krājums "Atvasara".

Romāni
1973:
romāns "Ardievas".
1975: romāns "Dzīves straume".
1978: romāns "Svešajā zemē".

SASTĀDĪTĀJA

1931: sastādījusi mācību grāmatu "Muzikālā audzināšana pirmsskolā".
1946: sastādījusi Jāņa Ezeriņa krājumu "Izmeklētas noveles".

Citātu galerija

PAR LŪCIJAS BĀRENES RAKSTĪBAS STILU

"Bārenes stils īsajā prozā vairāk izkopts nekā romānos, darbība koncentrētāka, mazāk liekvārdības. Tomēr nereti ieviesies kāds vārds vai vārdi, bez kuriem varētu iztikt. Autore mīl rakstīt par savām atmiņām vai pieredzējumiem jaunībā un atvasarā, viņa rakstīšanai izmanto katru brīvo laiku. Septiņas izdotās grāmatas un atsevišķi iespiedumi periodikā bagātīgi apliecina Lūcijas Bārenes rakstīšanas talantu."

Irbe, V. Atvasara. Latvija Amerikā, nr. 34, 25.08.1984.

Papildu vārdi

Niedra

Izglītība

–1919
Jelgavas reālskola
Svētes iela 18, Jelgava
Beigusi Jelgavas reālģimnāziju.

–1925
Jelgavas Valsts skolotāju institūts
Jelgava
Studējusi Jelgavas skolotāju seminārā.

Darbavieta

Džūkste
Skolotāja.

Jelgava
Skolotāja.

Laikraksts "Zemgales Balss"
Jelgava
Līdzstrādniece.