Lūcija Bārene

2 pictures
Roles: writer

08.02.1904 – 21.01.1999

Lūcija Bārene (1904–1999) – literāte un pedagoģe dzimusi Kurzemē. Beigusi Jelgavas reālģimnāziju un Jelgavas Skolotāju institūtu, strādājusi par skolotāju un darbojusies skautu kustībā. Pirmās publikācijas kopš 1924. gada. 1944. gada rudenī devusies bēgļu gaitās un Vāciju, vēlāk dzīvoja ASV. Rakstījusi dzeju un īsprozas darbus, galvenokārt miniatūras. Grāmatu "Atradums" (1937), "Ikdienas mirkļi" (1947), "Miera pēc" (1976), "Atvasara" (1984), ""Ardievas" (1973), "Dzīves straume" (1975) un "Svešajā zemē" (1978). Literārajos darbos tēlots gan Latvijas laiks un vērojumi, gan arī skicētas bēgļa izjūtas svešumā.

Birth time/place

08.02.1904
Kurmāle

Place/time of death

21.01.1999
Sentpītersbērga

Personal information


Professional activity

Pirmā publikācija1924: dzejolis "Trīs skūpsti" laikrakstā "Jaunais Zemgalietis" 11. decembrī.

Publicējusies izdevumos "Nākotnes Sieviete", "Atpūta", "Sievietes Pasaule", "Zemgales Balss", "Darbs un Zeme" un citviet.

Literārie darbi1937: noveļu krājums "Atradums".
1947: biogrāfisku skiču krājums "Ikdienas mirkļi".
1975: romāns "Dzīves straume".
1976: stāstu krājums "Miera pēc".
1978: romāns "Svešajā zemē".
1984: stāstu krājums "Atvasara".

1931: sastādījusi mācību grāmatu "Muzikālā audzināšana pirmsskolā".
1946: sastādījusi Jāņa Ezeriņa krājumu "Izmeklētas noveles".

Quotes


Occupations

Name at birth

Niedra

Education

–1919
Jelgavas reālskola
Svētes iela 18, Jelgava
Varbūt tolaik - reālģimnāzija.

–1925
Jelgava State Teacher's Training Institute
Jelgava
Minēts arī, ka seminārā.