Kristaps Alksnis-Zundulis

1 bilde

04.10.1862 – 04.10.1912

Kristaps Alksnis-Zundulis (1862–1912) – dzejnieks un folkloras vācējs. Izdots dzejas krājums "Sīkās nātres" (1900). Sastādījis nelielas populārzinātniskas brošūras par tautsaimniecību: "Alkšņa Zunduļa darbs un izglītība. Darbs un taupība" (1904), "Alkšņa Zunduļa darbs un kapitāls. Kapitāls un nauda. Nauda" (1904). Ražīgs literāts, īpaši 19. gadsimta 80.–90. gados, rakstījis vienkāršus mākslinieciski nepretenciozus dzejoļus. Periodiskajos izdevumos publicēti dzejoļi, stāsti, tulkojumi, literātu piemiņai veltītas apceres un savāktie folkloras materiāli. Pierakstījis vairāk nekā 400 tautas dziesmu, daļa no tām iekļautas Krišjāņa Barona sastādītajās "Latvju dainās".

Dzimšanas laiks/vieta

04.10.1862
Mazbraņķi
Dzimis Naudītes pagasta Mazbraņķu mājās.

Miršanas laiks/vieta

04.10.1912
Rīga

Personiska informācija

1889. gadā aprecējies ar Emīliju Ķeniņu.

Profesionālā darbība

Atdzejojis Heinriha Heines un Aleksandra Puškina dzeju.

1880: pirmā publikācija – dzejas cikls "Uz 30. augustu 1880." (Latviešu Avīzes, 27.08.1880).

Dzejas krājumi

1900: "Sīkās nātres" (D. Zeltiņa apgāds).

Populārzinātniski izdevumi

1904: "Alkšņa Zunduļa darbs un izglītība. Darbs un taupība" (Gaisma).
1904: "Alkšņa Zunduļa darbs un kapitāls. Kapitāls un nauda. Nauda" (Gaisma).

Dzimtais vārds

Kristaps Alksnis

Pseidonīms

Naudīžnieks, Z. Ņirga, Zundulis Ņirga, Līgusons-Zundulis, Līgusoņu Nozarītis, Līgusainis-Zundulis.

Papildu vārdi

Alkšņu Kristaps; Dāvja Ozoliņa manuskriptā un rakstos lietotie saīsinājumi: "D. L." A. Z. Z. ("Raganas", 1893)

Dzīvesvieta

Rīga
Uz Rīgu pārceļas pēc Dobeles pagastskolas beigšanas.

Izglītība

Dobele
Dobeles pagastskola