Kristaps Alksnis-Zundulis

1 picture

04.10.1862 – 04.10.1912

Kristaps Alksnis-Zundulis (1862–1912) – dzejnieks un folkloras vācējs. Izdots dzejas krājums "Sīkās nātres" (1900). Sastādījis nelielas populārzinātniskas brošūras par tautsaimniecību: "Alkšņa Zunduļa darbs un izglītība. Darbs un taupība" (1904), "Alkšņa Zunduļa darbs un kapitāls. Kapitāls un nauda. Nauda" (1904). Ražīgs literāts, īpaši 19. gadsimta 80.–90. gados, rakstījis vienkāršus mākslinieciski nepretenciozus dzejoļus. Periodiskajos izdevumos publicēti dzejoļi, stāsti, tulkojumi, literātu piemiņai veltītas apceres un savāktie folkloras materiāli. Pierakstījis vairāk nekā 400 tautas dziesmu, daļa no tām iekļautas Krišjāņa Barona sastādītajās "Latvju dainās".

Birth time/place

04.10.1862
Mazbraņķi
Dzimis Naudītes pagasta Mazbraņķu mājās.

Place/time of death

04.10.1912
Rīga

Personal information

1889. gadā aprecējies ar Emīliju Ķeniņu.

Professional activity

Atdzejojis Heinriha Heines un Aleksandra Puškina dzeju.

1880: pirmā publikācija – dzejas cikls "Uz 30. augustu 1880." (Latviešu Avīzes, 27.08.1880).

Dzejas krājumi

1900: "Sīkās nātres" (D. Zeltiņa apgāds).

Populārzinātniski izdevumi

1904: "Alkšņa Zunduļa darbs un izglītība. Darbs un taupība" (Gaisma).
1904: "Alkšņa Zunduļa darbs un kapitāls. Kapitāls un nauda. Nauda" (Gaisma).

Name at birth

Kristaps Alksnis

Pseudonym

Naudīžnieks, Z. Ņirga, Zundulis Ņirga, Līgusons-Zundulis, Līgusoņu Nozarītis, Līgusainis-Zundulis.

Additional names

Alkšņu Kristaps; Dāvja Ozoliņa manuskriptā un rakstos lietotie saīsinājumi: "D. L." A. Z. Z. ("Raganas", 1893)

Residence

Rīga
Uz Rīgu pārceļas pēc Dobeles pagastskolas beigšanas.

Education

Dobele
Dobeles pagastskola