Krišs Melnalksnis

4 bildes

06.04.1879 – 14.05.1930

Krišs Melnalksnis (1879–1930) – pedagogs un literāts. Beidzis Mazsalacas draudzes skolu. Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1894–1898), pēc tam strādājis par skolotāju Pāles pagasta Āsteres skolā un Lielstraupē (1901–1904). Ieguvis mājskolotāja tiesības vēsturē un krievu valodā, kļuvis par skolotāju E. Liepiņa proģimnāzijā Valmierā. Strādājis A. Ķeniņa tirdzniecības skolā, vēlāk Ģ. Odiņa tirdzniecības skolā par krievu valodas skolotāju, no 1909. gada bijis šās skolas inspektors. Pēc atgriešanās Latvijā līdz 1919. gadam strādājis Latviešu izglītības biedrības vidusskolā Valmierā. Bijis Izglītības ministrijas skolu departamenta pamatskolu nodaļas vadītājs (1919–1926), pēc tam vispārējās daļas vadītājs (1926–1928). No 1928. gada strādājis par skolotāju Valsts parauga pamatskolā Rīgā. Presē publicējis rakstus par skolu, izglītības un vēstures jautājumiem, publicēti nedaudzi Melnalkšņa tulkojumi. Sastādījis tautasdziesmu izlasi "Tautu dēls un līgaviņa" (1923), kā arī vairākas grāmatas skolu vajadzībām. Sarakstījis mācību grāmatas "Īsa vispārējā vēsture" (1–2, 1920–1922; vairāki atkārtoti izdevumi), "Stāsti un apraksti no vispārējās vēstures" (1–2, 1923–1925) u. c.

Dzimšanas laiks/vieta

06.04.1879
"Melnalkšņi"
Dzimis Valtenberģu, vēlākā Mazsalacas pagasta Melnalkšņos.

Miršanas laiks/vieta

14.05.1930
Rīga
Miris no kakla vēža. 

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē. Brālis Augusts Melnalksnis. 

Precējies ar skolotāju un rakstnieci Antiju (1877–1967). Ģimenē divas meitas – Ilze Melnalksne un Margita Melnalksne (1909–1989).

Profesionālā darbība

PUBLICISTIKA

No 1898. gada: publicējis presē rakstus par skolu, izglītības un vēstures jautājumiem. 

LITERĀRĀ DARBĪBA

1903: pirmā literārā publikācija – dzejolis "Gurdenā vakara vēlumā" Augusta Melnalkšņa sastādītajā krājumā "Pirmais burts". 

Sarakstījis apceri "Šekspīrs un viņa laika teātrs" (1924), priekšvārdu Migela de Servantesa romāna "Don Kihots" izdevumam (1924). 

Presē publicēti nedaudzi Melnalkšņa tulkojumi. 

Sastādījis tautasdziesmu izlasi "Tautu dēls un līgaviņa" (1923), kā arī vairākas grāmatas skolu vajadzībām.

Sarakstījis mācību grāmatas "Īsa vispārējā vēsture" (1–2, 1920–1922; vairāki atkārtoti izdevumi), "Stāsti un apraksti no vispārējās vēstures" (1–2, 1923–1925) u. c.

Citātu galerija

"K. Melnalksnis cītīgi darbojies arī paidagoģiskās literatūras laukā. Sevišķi čakls viņš bijis kā Izglītības ministrijas mēnešraksta līdzstrādnieks: reti kāds numurs pirmos gados ir bez M. raksta. Rakstījis arī citos žurnālos ("Mūsu nākotne" u. c.) un dienas presē. Sastādījis vairākas skolas grāmatas: Īsa vispārēja vēsture; stāsti un apraksti no vispārējās vēstures; Mūsu zeme – lasāmā grāmata Latvijas ģeogrāfijā; Mācīsimies paši. Atzīmējamas arī citas grāmatas: Tautu dēls un līgaviņa – dziesmu tekstu krājums; Latvijas tautskola – Likumi un rīkojumi; Noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju cenzu. Kopā ar Šilleru un Mediņu sakārtojis Dziesmu vācelīti." 

Anon. Krišs Melnalksnis. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 5–6 (01.05.1930)

Saiknes

Antija - Dzīvesbiedre
Augusts Melnalksnis - Brālis
Margita Melnalksne - Meita
Sigurds Melnalksnis - Brāļadēls

Pseidonīms

K. Mežinieks, Metuzāls

Izglītība

Mazsalacas draudzes skola
Salacieši
Beidzis Mazsalacas draudzes skolu.

1894–1898
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā.

1904
Ieguvis mājskolotāja tiesības vēsturē un krievu valodā.

Darbavieta

1901–1904
Āsteres pamatskola
Āsteres muiža
Strādājis par skolotāju Pāles pagasta Āsteres skolā un Lielstraupē (1901–1904).

1901–1904
Lielstraupes 4-klašu pamatskola
Straupe
Strādājis par skolotāju Pāles pagasta Āsteres skolā un Lielstraupē (1901–1904).

1904–1905
E. Liepiņa privātā proģimnāzija
Valmiera
Skolotājs E. Liepiņa proģimnāzijā Valmierā. 

08.1905
Ata Ķeniņa tirdzniecības skola
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Strādājis A. Ķeniņa tirdzniecības skolā.

1907
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola
No 1907. gada strādājis Ģ. Odiņa tirdzniecības skolā par krievu valodas skolotāju.

1909–1918
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola
Rīga
No 1909. gada Ģ. Odiņa tirdzniecības skolas inspektors (līdz 1915. gadam Rīgā, vēlāk evakuācijā Maskavā). 

1915
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola
Maskava
No 1909. gada Ģ. Odiņa tirdzniecības skolas inspektors (līdz 1915. gadam Rīgā, vēlāk evakuācijā Maskavā). 

1918–1919
Latviešu izglītības biedrības vidusskola
Valmiera
No 1918. līdz 1919. gadam strādājis Latviešu izglītības biedrības vidusskolā Valmierā. 

1919–1926
Izglītības Ministrijas Skolu departaments
Rīga
Izglītības ministrijas skolu departamenta pamatskolu nodaļas vadītājs

05.07.1926–1928
Izglītības Ministrijas Skolu departaments
Rīga
Izglītības ministrijas skolu departamenta vispārējās daļas vadītājs

1928
Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
No 1928. gada strādājis par skolotāju Valsts parauga pamatskolā Rīgā.

Ceļojums

1903
Somija
Ārstējies sanatorijā Somijā.

1929
Čehoslovākija
Ārstējies no vēža Čehoslovākijā.

1929
Vācija
Ārstējies no vēža Vācijā.

Dzīvesvieta

1905
Rīga
1905. gadā pārcēlies uz Rīgu.

1918
Latvija
1918. gadā atgriezies Latvijā.

Apglabāts

Mārtiņa kapi
Kapa pieminekļa tēlniece Marta Lange.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926