Krišs Melnalksnis

4 pictures

06.04.1879 – 14.05.1930

Birth time/place

06.04.1879
Dzimis Valtenberģu, vēlākā Mazsalacas pagasta Melnalkšņos.

Place/time of death

14.05.1930
Rīga

Personal information

MELNALKSNIS Krišs (1879.6.IV Valtenberģu, vēlākā Mazsalacas pag. Melnalkšņos - 1930.14.V Rīgā, apbed. Mārtiņa kapos) - pedagogs un literāts. Augusta Melnalkšņa brālis. Antijas (Antonijas Melnalksnes) vīrs.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Mazsalacas draudzes skolu. Māc. Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1894-98), pēc tam strād. par skolotāju Pāles pag. Āsteres sk. un Lielstraupē (1901-04). Ieguvis mājskolotāja tiesības vēst. un kr. val., kļuvis par skolotāju E. Liepiņa proģimn. Valmierā. 1905 pārcēlies uz Rīgu, strād. A. Ķeniņa tirdzn. skolā, no 1907 - Ģ. Odiņa tirdzn. skolā par kr. val. skolotāju, no 1909 bijis šās sk. inspektors (līdz 1915 Rīgā, vēlāk evakuācijā Maskavā). 1918 atgriezies Ljā, līdz 1919 strād. Latv izglītības b-bas vsk. Valmierā. Bijis Izgl. min-jas skolu departamenta psk. nod. vadītājs (1919-26), pēc tam visp. daļas vadītājs (1926-28). No 1928 strād. par skolotāju Valsts parauga psk. Rīgā.
No 1898 M. public. presē rakstus par skolu, izgl. un vēst. jautājumiem. Pirmā lit. publikācija - dzejolis "Gurdenā vakara vēlumā" A. Melnalkšņa sastādītajā krāj. "Pirmais burts" (1903). Sar. apc. "Šekspīrs un viņa laika teātrs" (1924), priekšvārdu M. de Servantesa rom. "Don Kihots" izd. (1924). Presē public. nedaudzi M. tulkojumi. Sast. tdz. izlasi "Tautu dēls un līgaviņa" (1923), kā arī vairākas grām. skolu vajadzībām. Sar. māc. grāmatas "Īsa vispārējā vēsture" (1-2, 1920-22; izdota vairākkārt), "Stāsti un apraksti no vispārējās vēstures" (1-2, 1923-25) u.c. - Ps.: Metuzāls, K. Mežinieks u.c.
L. Krišs Melnalksnis // IMM, 1930, 5/6; Melnalksnis K. Dienasgrāmatas fragmenti // Varavīksne. 1982. R., 1982; Volkova L. Kriša Melnalkšņa darbs un alga // Turpat; Kučinska V. Krišs Melnalksnis // Skolotāju Av., 1989, 24.V.
I. Treimane

Affinities

Antija - Partner
Augusts Melnalksnis - Brother
Margita Melnalksne - Daughter
Sigurds Melnalksnis - Nephew

Occupations

Pseudonym

K. Mežinieks, Metuzāls

Education

Mazsalacas draudzes skola
Salacieši
Beidzis Mazsalacas draudzes skolu.

1894–1898
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā.

Buried

Mārtiņa kapi

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926