Sigurds Melnalksnis

2 pictures

09.05.1905 – 11.01.1965

Jurists un tulkotājs Sigurds MELNALKSNIS (1905–1965), literatūrvēsturnieka un rakstnieka Augusta Melnalkšņa dēls mācījies Francijā, Turkuēnas licejā. vēlāk beidzis Parīzes universitātes Tieslietu fakultāti un Politisko zinātņu augstskolu. Strādājis Rīgas pilsētas finanšu valdē par konjunktūras un cenu referentu. Bijis "Latvju mazās enciklopēdijas" (1932-36) galvenais redaktors. Tulkojis galvenokārt no franču valodas Viktora Igo, Morisa Dekobrā, Edmona de Gonkūra u.c. romānus pirms 2.Pasaules kara, savukārt pēckara laikā no krievu valodas lugas.

Birth time/place

09.05.1905
Mazsalaca
Dzimis Mazsalacas pagasta Cērpēnu skolā.

Place/time of death

11.01.1965
Rīga

Personal information

Precējies 1937. gadā ar aktrisi Ilgu Zvanītāju, vēlāk pazīstamu kā Ilgu Zvanovu. Laulība šķirta 1948.gadā.

Professional activity

Tulkojumi no franču valodas
1928–1929: V. Igo romāns "Nožēlojamie" (1-3),
1930: V.Igo "Bigs Žargals"
1932: V.Igo "Deviņdesmit trešais gads" (ar nosaukumu "Zelta lilija"),
1930: M. Dekobrā romāns "Kamdēļ mirt!"
1932: M. Dekobrā "Manas nakts gaitas"
1932: E. de Gonkūra romāns "Meiča Elīza" (ar nosaukumu "Sievietes sāpju ceļš")

Tulkojumi no krievu valodas
1947: N. Nosova luga "Zilais modelis"

Quotes

Valdemāra Kārkliņa romānā "Jaunavu iela" koloritajam Zilizana Rūsas tēlam par prototipu izmantots Sigurds Melnalksnis.
"V. Kārkliņa tipi (paliksim pie triumvirāta, neminot vairāk epizodiskos personāžus) ir katrs par sevi kā ārējā izskatā, tā izdarībās un ru nās veikli zīmēts īpatņa portrets. Centrālā figūra — Tobijs Klaips, ..nepagurstošais ceļvedis Rīgas bohēmiešu pasaulē", latviskais Kaza nova, kas vissarežģītākās situācijās ari bez menzūrām atrod izeju tiklab Rīgas naktslokālos kā kādā Latgales miestā, attapīgs, izdarīgs un melīgs kā Kazanova Anšlava Eglīša mētelī vai Mārtiņa Zīverta Minchauzens Duntes muižā. Tam blakus paklīdušais Zilizans Rūsa (Poruka Zili zans karikatūrā šis „intelliģentais, Parīzē studējušais kungs", ko sastopam te kā baskāji zem Sēnas tiltiem, te kā nīkuli Rīgas krogos, te kā atkal atkopušos pieklājīga izskata „kungu", savas sievas vīru, kas saucas pat — viņa uzvārdā!"
Kārlis Dziļleja. Laiks, Nr.4 (11.01.1958)

"1936. gada Gonkūru prēmijas laureāts Maksanss Van der Mēršs dzimis 1907. gadā Rubē (Roubaix) pilsētā, Beļģijas pierobežā, cēlies no flāmiem, mācījies Turkuenas licejā kopā ar latviešiem: Ārlietu ministrijas juridiskās nodaļas vadītāju Andreju Kampi, Zigurdu Melnalksni, doc. J. Ratermani un Krustpils cukura fabri kas direktoru Juri Kampi, kas viņu atceras kā apdāvinātu, nopietnu un jūtīgas dabas skolas biedru."
Anna Dārziņa. Par godalgotu franču romānu. Daugava, Nr.2 (01.02.1937)

Affinities

Antija - Relative
Augusts Melnalksnis - Father
Ilga Zvanova - Wife
Krišs Melnalksnis - Father's brother

Education

University of Paris
Parīze
absolvējis Tieslietu fakultāti

Francija
beidzis Politisko zinātņu augstskolu Francijā

–1921
Valmiera State Gymnasium
Leona Paegles iela 40, Valmiera

1921–07.1924
Turkēna
mācījies Francijā, Turkuēnas licejā.1921. gadā notika skolnieku sūtīšana uz Franciju. Pārbaudījumu komisijā, kurā piedalījās izglītības ministrijas priekšstāvis, docents Segrests un priekšstāvis no „College Lettone", konkursu pārbaudījumus izturēja un sūtīti uz Franciju nobeigt savu izglītību tika seši skolnieki, tostarp Zigurds Melnalksnis, no valsts Valmieras vidusskolas.Avots: Valdības Vēstnesis, Nr.152 (12.07.1921)

Working place

Science Commission of the Riga Latvian Society
Rīga
Strādājis Rīgas pilsētas finanšu valdē par konjunktūras un cenu referentu

1932–1936
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Grēcinieku iela 25, Rīga
"Latvju mazās enciklopēdijas" galvenais redaktors

1942–1943
Liepājas operas un drāmas teātris
Liepāja
Liepājas operas un drāmas teātra dramaturgs

1945
Ceļojošais teātris
Ceļojošā teātra mākslinieciskais vadītājs

Buried

17.01.1965
Rīgas Otrie Meža kapi