Karolīne Lizete Kronvalde

3 bildes
Lomas: publiciste

14.04.1836 – 23.10.1913

Karolīne Lizete Kronvalde (1836–1913), Ata Kronvalda sieva, izglītību ieguvusi pašmācības ceļā un kā eksterne nolikusi mājskolotājas eksāmenu. Ar Karolīnes Kronvaldes vārdu laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" (1870) publicēts raksts "Cienīgam "Garam"" – atspēkojums apgalvojumam, ka latviešu sievietes nejūt līdzi laika garam.

Dzimšanas laiks/vieta

14.04.1836
Gramzda
Dzimusi Lielgramzdā.

Miršanas laiks/vieta

23.10.1913
Vecpiebalga

Personiska informācija

Dzimusi Gramzdas ārsta ģimenē. Viņas māte bijusi izglītota poļu sieviete.
Izglītību ieguvusi pašmācības ceļā.
1855: kā eksterne nolikusi mājskolotājas eksāmenu Jelgavas ģimnāzijā.
1860: strādājusi kā mājskolotāja Durbē.
1860: iepazinusies ar Ati Kronvaldu, kas tobrīd bijis mājskolotājs Durbes mācītāja Proktora namā, un saderinājusies.
1868: apprecējusies ar Ati Kronvaldu, kad viņš beidzis savas studijas.
1868–1873: kopā ar Ati Kronvaldu dzīvojusi Tērbatā.
1873: kopā ar Ati Kronvaldu pārcēlusies uz Vecpiebalgu.
1875: pēc vīra nāves dzīvojusi Rīgā.
1881–1891: vadījusi Rīgas Latviešu labdarības biedrības meiteņu skolas internātu. Skolā pasniegusi rokdarbu stundas.
Vēlāk pasniegusi vācu, franču un angļu valodas privātstundas.
1898–1913: dzīvojusi Vecpiebalgā meitas Mildas Sliedes un Vecpiebalgas draudzes skolas skolotāja Jāņa Sliedes ģimenē.

Profesionālā darbība

1870: Ar Karolīnes K. vārdu laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" (Nr 46-48) publicēts raksts "Cienīgam "Garam"" – atbilde uz rakstu "Piektdienas vakarā" ("Baltijas Vēstnesis", 1870, 20.X, Nr. 43., to parakstījis "Gars") – atspēkojums apgalvojumam, ka latviešu sievietes nejūt līdzi laika garam.

Citātu galerija

"Sievietes tiesību jautājumam dedzīgi pieskaras Karolīne Kronvalde. Rakstā "Cienīgam Garam" viņa izvirza domu par sievietes un vīrieša vienlīdzību izglītības un morāles jautājumos. Autore aicina uz garīgu atmodu, kur netiktu ierobežota individuālā brīvība. Raksta saturs, kaut toreiz neparasts, tautiskās kustības uzplūdumā palika maz ievērots."

Jānis Ķelpe. Sieviete latvju rakstniecībā. R.: 1936, 7. lpp.

"Ar Karolīnes K. vārdu laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" 1870. g. 46.–48. nr. public. raksts "Cienīgam "Garam"" – atbilde uz rakstu "Piektdienas vakarā" ("Baltijas Vēstnesis", 1870, 20.X, 43. nr., to parakstījis "Gars") – atspēkojums apgalvojumam, ka latviešu sievietes nejūt līdzi laika garam. Iespējams, ka liela loma raksta tapšanā bijusi Atim Kronvaldam vai arī viņš ir šī raksta autors.

Raimnonds Briedis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Saiknes

Atis Kronvalds - Vīrs
Milda Katrīne Sliede - Meita

Nodarbes

Dzimtais vārds

Rolofa

Izglītība

Izglītību ieguvusi pašmācības ceļā.

1855
Jelgava
Kā eksterne nolikusi mājskolotājas eksāmenu.

Darbavieta

Durbe
Mājskolotāja Durbes muižā.

1875–1898
Rīgas Latviešu labdarības biedrības meiteņu skola
Rīga
Skolotāja un internāta vadītāja.

Dzīvesvieta

1860
Durbe

1868–1873
Tartu

1873–1875
Vecpiebalga

1875–1898
Rīga

1898–1913
Vecpiebalga

Apglabāts

Vecpiebalgas Vidus kapi
Apglabāta Vecpiebalgas Vidus kapos K.Kronvalde slavina mūsu tautas gara mantas un tradīcijas, norāda, ka mūsu māšu mātes augstā godā turamas, jo tās radījušas mūsu augsto mājas kultūru un pašas izvadījušas dēlus karos, kad tēvzeme to prasīja un vienmēr bijušas savu bērnu mācītājas. Tās ir domas, kas nav zaudējušas nekā no savas nozīmības arī mūsu laikos! (..) 1939. gada maijā, Mātes dienā, Latvijas Universitātes studenšu korporācijas Varavīksnes filistru biedrība nolika piemiņas plāksni uz Karolinas Kronvaldes kapa.No: Austra Dāle-Ķēniņa. Pirmo latviešu sievieti publicisti pieminot. Latviete nr.3 (1939), 79. lpp.