Kārlis Pelēkais

Lomas: dzejnieks

08.11.1896 – 23.01.1938

Kārlis Pelēkais (īstajā vārdā Kārlis Upmalis; 1896–1938) – dzejnieks. 20. gadsimta 20.–30. gados dzīvojis un strādājis Padomju Krievijā. Trīs dzejoļu krājumu un vienas izlases autors. Dzejā apdziedātas strēlnieku cīņas Oktobra notikumos un Pilsoņu kara gados, pēckara sociālisma jauncelsme, lepnums par sociālistiskās valsts varenību, naids pret šķiras ienaidniekiem. Publicējis aprakstus, satīriskus feļetonus. 1937. gadā arestēts, nošauts Butirku cietumā, reabilitēts pēc nāves.

Dzimšanas laiks/vieta

08.11.1896
Neretas pagasts

Miršanas laiks/vieta

23.01.1938
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

Profesionālā darbība

1912: pirmās publikācijas ar parakstu Upmalietis satīras izdevumos "Gailis", "Sarkanais Gailis".
1919: dzejoļu publikācijas frontes izdevumos Pilsoņu kara laikā.


Dzejoļu krājumi
1922: "Dubļu peļķēs atmirdzoties zvaigznēm".
1928: "Dzīves dzeja".
1931: "Darbdienas ļaudis".
1937: izlase "Dzīves stāsts".


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
Tulkojis Aleksandra Fadejeva romānu "Sakāve" (1933), Heinriha Heines, Johana Volfganga Gētes u. c. autoru dzejoļus.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Upmalis

Pseidonīms

Upmalietis, K. Grauers

Dzīvesvieta

Jelgava

Rīga

Izglītība

Beidzis pamatskolas piecas klases

Dienests

1915
Krievijas Impērijas armija
Krievija

1919–1921
Sarkanā armija
Krievija
Sarkanās armijas rindās cīnījies Pilsoņu kara frontē.

Darbavieta

1921–1922
Apgāds "Spartaks"
Pleskava

1922–1924
Laikraksts "Krievijas Cīņa"
Maskava
Maskavā laikr. "Krievijas Cīņa" (1922-24)

1924–1929
Novosibirska
Laikraksts "Sibīrijas Cīņa". No 1926. līdz 1928. gada atbildīgais redaktors, no 1927. līdz 1929. gada laikraksta pielikuma "Jaunais Arājs" redaktors.

1929
Žurnāls "Celtne" (1929–1937)
Maskava

1929
Izdevniecība "Prometejs" (1923–1937)
Maskava

Apcietinājums

1937