Kārlis Paucītis

04.01.1866 – 10.04.1919

Kārlis Paucītis (1866–1919) – izdevējs, grāmatu tirgotājs. 1901. gadā atveris drukātavu un grāmatu pārdotavu Limbažos, Cēsu ielā. Izdevis laikrakstus, t. sk. reliģiskas ievirzes izdevumu "Limbažu Ziņas", vēlāk – laikrakstus "Vienības Vēstnesis" un "Bērnu Draugs". Publicējis arī praktisku padomu grāmatas un reliģiska satura apceres. Kopumā izdevis ap 25 grāmatām. 20. gadsimta sākumā grāmatu un rakstāmlietu tirgotava Limbažos atrodas Baumaņu Kārļa laukumā 1. Kārli Paucīti nošauj lielinieki Valmierā 1919. gadā. Pēc viņa nāves darbību grāmatniecībā turpina Līze Paucīte (1870–1975).

Dzimšanas laiks/vieta

04.01.1866
Cēsu novads
Dzimis Jāneniešu Kalna Jaunzemjos pie Cēsīm.

Miršanas laiks/vieta

10.04.1919
Valmiera

Personiska informācija

Dzimis 1866. gadā daudzbērnu ģimenē kā amatnieka vai zemnieka dēls.
Sieva – Līze Paucīte, dzimusi Kuplis (1870–1975). Bērni Ieva, Elza, Emma, Anna un Jūlijs (1901–1965).

Pēc Kārļa Paucīša nāves 1919. gadā uzņēmumu pārņem sieva Līze, 1930. gadā dēls Jūlijs.

Profesionālā darbība

Periodisko izdevumu izdošana

1908–1909: laikraksts "Limbažu Ziņas", izdevējs un redaktors
Pielikumi "Bērnu Draugs" (1912–1914), "Riekstu Kurvītis" u. c.
1909–1914: laikraksts "Vienības Vēstnesis", izdevējs un redaktors. Laikraksta izdošana pārtraukta finansiālu iemeslu dēļ.
1917–1918: no 10. numura K. Paucīša spiestuvē tiek drukāts politisks un literārs žurnāls "Atjaunotā Latvija" (1917–1918), tirāža 1250 eksemplāri.

Izdevējdarbība

1901: atvēris spiestuvi un grāmatu tirgotavu Cēsu ielā, vēlāk Rēveles ielā 5 un Tirgus laukumā.
No 1903. līdz 1918. gadam iespiedis daudz pasūtījuma sīkdarbu (statūtus, pārskatus), pirmmācības grāmatas, piemēram, Gobas-Alojieša ābeci "Pirmie soļi" ar krāsainām ilustrācijām, reliģiskas brošūras (galvenokārt sektantu) un reliģiska satura dzeju, vietējo literātu darbus, jaunatnes literatūru, kopskaitā vairāk nekā 80 darbu latviešu valodā.

Izdevis grāmatu sēriju "Bērnu atpūtas brīžiem" (1904–1913, 5 laidieni), kurā iznāk A. Puškina, I. Kaizeres, K. Gļinska u. c. darbi, "Ģimenes kalendārs" (1916–1919).

Citātu galerija

"Tāds pats terrora (tikai lielinieku!) upuris ir Kārlis Paucītis – Limbažu Ziņas redaktors-izdevējs un biedrību darbinieks. – Viņš dzimis 1865. gada 23. decembrī Jāneniešu Kalna Jaunzemjos pie Cēsīm kā amatnieka dēls. Pēc Cēsu apriņķa skolas beigšanas iestājies par skrīvera palīgu Dauguļos, vēlāk draudzes tiesā pie Paulsona Augstrozē un Dauguļos (5 gadi), pēc tam skrīveris Sārumā, Rozenos un Dikļos. 1900. g. apmetās Limbažos, ierīko grāmatu spiestuvi un grāmatu veikalu, vairākus gadus Limbažu pilsētas galvas biedrs; izdeva un rediģēja Limbažu Ziņas (1908. līdz 1909.), pēc tam Vienības Vēstnesi. Lielinieku varas sākumā (1919. g. janvārī) arestēts un t. p. g. 10. aprīlī Valmierā noslepkavots. Sakropļotie trūdi vēlāk apglabāti Limbažu kapsētā."

A. Melnalksnis. Vecie skrīveri kultūras darbā. Pašvaldības Darbs, Nr. 12, 01.12.1934, 290. lpp.
Avoti
Aleksejs Apīnis (b. g.). Šķirklis Paucītis Kārlis. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/930/

Saiknes

Ieva Cālītis - Meita
Jūlijs Paucītis - Dēls
Līze Paucīte - Sieva

Izglītība

Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
Beidzis Cēsu apriņķa skolu.

Darbavieta

Dikļi
Strādājis par skrīvera palīgu Dauguļos, vēlāk draudzes tiesā pie Paulsona Augstrozē un Dauguļos, pēc tam skrīveris Sārumā, Rozenos un Dikļos.

1901–1919
K. Paucītis
Cēsu iela, Limbaži
1901. gadā Vidzemes gubernators atļāva Kārlim Paucītim atvērt drukātavu un grāmatu pārdotavu Limbažos, Cēsu ielā, t. s. Munca namāVēlākos gados drukātava pāriet uz Burtnieku ielu 4. Kārļa Paucīša grāmatu un rakstāmlietu tirgotava atradusies arī Baumaņu Kārļa laukumā 1.

1908–1909
Laikraksts "Limbažu Ziņas"
No 1908. līdz 1909. gadam laikraksta "Limbažu Ziņas" izdevējs un redaktors.

1909–1914
Laikraksts "Vienības Vēstnesis" (1909–1914)
No 1909. līdz 1914. gadam laikraksta "Vienības Vēstnesis" izdevējs un redaktors.

Dalība organizācijās

01.1905
1905. gada janvārī tika ievēlēts Baumaņu Kārļa pieminekļa komitejā, kur pildīja sekretāra pienākumus, iesaistījies arī revīzijas komisijas darbībā.

Apcietinājums

01.1919
Lielinieku varas sākumā 1919. gada janvārī arestēts, vēlāk nošauts Valmierā.

Apglabāts

Limbažu pilsētas kapi