Laikraksts "Vienības Vēstnesis" (1909–1914)

Laikraksts "Vienības Vēstnesis" iznāca no 1909. līdz 1914. gadam, tā izdevējs un redaktors bija Kārlis Paucītis.

No 1911. gada laikraksts "Vienības Vēstnesis" iznāk sadarbībā ar Latviešu Kristīgo savienību un Zilā Krusta biedrību. Tāpat kā iepriekš laikraksts "Limbažu Ziņas", arī laikraksts "Vienības Vēstnesis" publicē metriku ziņas un mazliet arī aktuālo informāciju. Avīze iznāca piektdienās. Tās abonēšanas maksa – 1 rublis 30 kapeikas, bet piegādes maksa – 70 kapeikas.

Laikraksta izdošana pārtraukta finansiālu iemeslu dēļ.

No 1911. līdz 1914. gadam neregulāri iznāca pielikums "Bērnu Draugs", kas vēlāk kļuva par patstāvīgu reliģisku žurnālu.