Kārlis Kurons

1898 – 18.10.1929

Dzimšanas laiks/vieta

1898
Dzimis  Sēlpils pagasta Treikaiņos.

Miršanas laiks/vieta

18.10.1929

Personiska informācija

KURONS Kārlis (īst. v. Kārlis Līcis; 1898 Sēlpils pag. Treikaiņos - 1929.18.X Maskavā, turpat apbed.) - literatūrkritiķis.
Māc. Jēkabmiesta (tag. Jēkabpils) pils. sk. (1912-15). Par rev. darbību 1915 izsūtīts uz Jeņiseiskas gub. Sibīrijā. Pēc Februāra rev. dzīv. Padomju Krievijā, no 1921 - Maskavā. Strād. izdevn. "Prometejs" par korektoru. Public. PSRS latv. presē dzejoļus un recenz. par A. Cepļa, L. Laicena, E. Salenieka, P. Svira, E. Šillera, P. Veiņa u.c. aut. darbiem, apc. par prolet. literatūru. Grām. "Revolucionārās Krievijas rakstniecība ceļā uz rītdienu" (1925) atsedzis jaunās krievu pad. lit. pretrunas, propagandējis komun. partijas ideoloģijai pakļautas lit. nepieciešamību.
B. Gudriķe

Profesionālā darbība

Rakstījis apceres par proletārisko literatūru PSRS latviešu presē.

Rakstījis recenzijas par A. Cepļa, L. Laicena, E. Salenieka, P. Svira, E. Šillera, P. Veiņa u.c. autoru darbiem PSRS latviešu presē.

Izglītība

1912–1915
mācījiesmācījies Jēkabmiesta (tag.Jēkabpils) pilsētas skolā

Apglabāts

Maskava