Kārlis Kurons

1898 – 18.10.1929

Kārlis Kurons (īstajā vārdā Kārlis Līcis; 1898–1929) – literatūrkritiķis. Strādājis izdevniecībā "Prometejs" par korektoru. Publicējis PSRS latviešu presē dzejoļus un recenzijas par A. Cepļa, L. Laicena, E. Salenieka, P. Svira, E. Šillera, P. Veiņa u.c. autoru darbiem, apceres par prolet. literatūru. Grāmatā "Revolucionārās Krievijas rakstniecība ceļā uz rītdienu" (1925) atsedzis jaunās krievu padomju literatūras pretrunas, propagandējis komunistiskās partijas ideoloģijai pakļautas literatūras nepieciešamību.

Birth time/place

1898
Dzimis  Sēlpils pagasta Treikaiņos.

Place/time of death

18.10.1929
Maskava

Personal information

1912–15: mācījies Jēkabmiesta (Jēkabpils) pilsētas skolā. 
1915: par revolucionāru darbību izsūtīts uz Jeņiseiskas guberņu Sibīrijā. 
Pēc Februāra revolūcijas dzīvojis Padomju Krievijā.
No 1921: dzīvojis Maskavā. 
Strādājis izdevniecībā "Prometejs" par korektoru. 

Professional activity

Rakstījis apceres par proletārisko literatūru PSRS latviešu presē.

Rakstījis recenzijas par A. Cepļa, L. Laicena, E. Salenieka, P. Svira, E. Šillera, P. Veiņa u.c. autoru darbiem PSRS latviešu presē.

GRĀMATA

1925: "Revolucionārās Krievijas rakstniecība ceļā uz rītdienu" 

Name at birth

Kārlis Līcis

Working place

Education

1912–1915
Jēkabpils
Mācījies Jēkabmiesta (Jēkabpils) pilsētas skolā.

Deported

1915
Jeņiseiska
 Par revolucionāru darbību izsūtīts uz Jeņiseiskas guberņu Sibīrijā.

Residence

1921
Maskava

Buried

Maskava