Kārlis Kurcalts

2 bildes

12.05.1907 – 06.01.1978

Kārlis Kurcalts (1907–1978) - literatūrteorētiķis. Studējis LU baltu filoloģiju, līdztekus studijām strādājot par skolotāju. 1940.-1941. gadam bijis redaktors VAPP grāmatu apgādā. Sarakstījis grāmatu "Ievads drāmas teorijā" (1934). Sastādījis latviešu tautasdziesmu izlasi "Daiņu vītne" (1935), "Anekdotu izlase", "Latviešu pareizrakstība" (kopā ar K.Ancīti; abas 1936). Rakstu krājuma "Kronvalds" (1937) līdzautors. Kurcalta apceres par J.Kosu, E.Cālīti, Linduli u.c. ievietotas L.Bērziņa rediģētajā "Latviešu literatūras vēsturē" (4, 1936). Recenzijas un raksti par drāmas poētiku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju publicēti galvenokārt periodikā. Kurcalts bijis R.Klaustiņa sastādītā izdevuma "Latvju tautas daiņas" (1-12, 1928-32) līdzstrādnieks un korektors. Pēckara gados atsevišķi Kurcalta raksti publicēti krājumā "Arheoloģija un etnogrāfija".

Dzimšanas laiks/vieta

12.05.1907
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasta Ogriņos.

Miršanas laiks/vieta

06.01.1978
Rīga

Personiska informācija

1933.g. laulības ar Elzu Ratnieci

Saiknes

Elza Kurcalte - Dzīvesbiedre
Francis Kurcalts - Tēvs

Pseidonīms

Ogrēns

Izglītība

Ērgļi
mācījiesmācījies Ērgļu psk.

1925–1929
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga

1929–1937
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

Deportācija

1945
Sibīrija

Apglabāts

Raiņa kapi