Kārlis Kurcalts

2 pictures

12.05.1907 – 06.01.1978

Kārlis Kurcalts (1907–1978) - literatūrteorētiķis. Studējis LU baltu filoloģiju, līdztekus studijām strādājot par skolotāju. 1940.-1941. gadam bijis redaktors VAPP grāmatu apgādā. Sarakstījis grāmatu "Ievads drāmas teorijā" (1934). Sastādījis latviešu tautasdziesmu izlasi "Daiņu vītne" (1935), "Anekdotu izlase", "Latviešu pareizrakstība" (kopā ar K.Ancīti; abas 1936). Rakstu krājuma "Kronvalds" (1937) līdzautors. Kurcalta apceres par J.Kosu, E.Cālīti, Linduli u.c. ievietotas L.Bērziņa rediģētajā "Latviešu literatūras vēsturē" (4, 1936). Recenzijas un raksti par drāmas poētiku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju publicēti galvenokārt periodikā. Kurcalts bijis R.Klaustiņa sastādītā izdevuma "Latvju tautas daiņas" (1-12, 1928-32) līdzstrādnieks un korektors. Pēckara gados atsevišķi Kurcalta raksti publicēti krājumā "Arheoloģija un etnogrāfija".

Birth time/place

12.05.1907
Jumurdas pagasts
Jumurdas pagasta Ogriņos.

Place/time of death

06.01.1978
Rīga

Personal information

1933.g. laulības ar Elzu Ratnieci

Affinities

Elza Kurcalte - Partner
Francis Kurcalts - Father

Occupations

Pseudonym

Ogrēns

Education

Ērgļi
mācījiesmācījies Ērgļu psk.

1925–1929
Rīga City 1st Gymnasium
Raiņa bulvāris 8, Rīga

1929–1937
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

Working place

Deported

1945
Sibīrija

Buried

Raiņa kapi