Kārlis Jēkabs Zihmanis

27.05.1847 – 18.05.1915

Kārlis Jēkabs Zihmanis (1847–1915) – grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

Dzimšanas laiks/vieta

27.05.1847
Kuldīga

Miršanas laiks/vieta

18.05.1915
Rīga

Darbavieta

1904–1912
K. J. Zihmaņa grāmatu pārdotava
Teātra iela 9, Rīga
1903.–1904. gadā uzcēlis jaunu ēku Teātra ielā 9 – pirmo speciāli grāmatnīcai pielāgoto Rīgā. 1912. gadā savu veikalu pārdevis.