K. J. Zihmaņa grāmatu pārdotava

Grāmatu veikals atradies pirmajā speciāli grāmatnīcai pielāgotajā ēkā Rīgā – 1903.–1904. gadā uzceltajā namā Teātra ielā 9.

1912. gadā Zihmaņa veikals ticis pārdots komanditsabiedrībai "A. Valters, J. Rapa un biedri".