Juris Silenieks

2 bildes

29.05.1925 – 22.06.2016

Juris Silenieks (1925–2016) – literatūrzinātnieks. Vienu rakstu loku veido publikācijas par dramaturģiju, drāmu un to autoriem, otru loku veido latviešu trimdas rakstniecības vērtējums, trešais loks nācis klāt pamazām – latviešu literatūra Latvijā. Publicējis virkni rakstu angļu, franču un latviešu valodā dažādos Amerikas, Eiropas un Āfrikas žurnālos, recenzijas par franču un latviešu literatūru žurnālā “Books Abroad” un “World Literature Today”, laikrakstos “Laiks”, “Latvija Amerikā”, “LaRAs LAPA”, lietuviešu žurnālā “Lituanus”, bija ilggadējs “Jaunās Gaitas” autors; publicējās žurnālā “Karogs”; referēja Baltijas studiju centra rīkotajās konferencēs ASV un Kanādā, piedalījās ar lekcijām Rietummičiganas Universitātes latviešu valodas kursus semināros.

Dzimšanas laiks/vieta

29.05.1925
Smiltenes pagasts
Dzimis Ceriešos.

Miršanas laiks/vieta

22.06.2016
Pitsburga

Personiska informācija

Dzimis inženiera ģimenē.

1944: iesaukts Latviešu leģionā.

19451950: dzīvoja latviešu bēgļu nometnē Vircburgā.

1950: izceļojis uz ASV.

19501952: dienests.

Profesionālā darbība

1963: ieguvis doktora grādu filozofijā; disertācija: "Themes and dramatic forms in the plays of Armand Salacrou" ("Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū lugās").
1968: grāmatu "Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū darbos", apceri par franču rakstnieku (170 lpp. izdevis Nebraskas universitātes apgāds Linkolnā.

Publicējis daudz rakstu angļu, franču un latviešu valodā dažādos Amerikas, Eiropas un Āfrikas žurnālos, ap 80 recenzijas par franču un latviešu literatūru publicējis žurnālā "World Literature Today" un laikrakstā "Laiks" un "Jaunā Gaita".
Uzmanības lokā Karību salu un latviešu literatūra, daudz rakstījis par dramaturgiem un dramaturģiju, salīdzinājis Mārtiņa Zīverta kamerlugas un absurda teātri, Raiņa un franču rakstnieka E. Sezēra daiļradi. Referējis vairākās Baltijas studiju centra rīkotajās konferencēs ASV un Kanādā.
1968: angļu valodā pārtulkojis Māriņa Zīverta lugu "Kurrupurru".

Citātu galerija

“Būdams erudīts literātūras pētītājs un izvērtētājs, Dr. Juris Silenieks ar savām lietpratīgajām un tajā pašā laikā iejūtīgajām literārajām analīzēm prot it kā pavērt īstos vārtus, lai lasītājs varētu piekļūt tuvāk pasaulei, kuŗu rakstnieks radījis. Viņa izvērtējumos izteiktās domas ne vien vada un izglīto lasītāju, bet daudzreiz arī pašam jaunradītajam palīdz atrast pareizo ceļu. Objektivitāte, iejūtība un smalkjūtība ir Dr. Jura Silenieka personības pamatīpašības, kas manifestējas viņa pārskatāmi būvētajās krāsainā un lasītājam “pieejamā” valodā rakstītajās apcerēs un kritikās”, 2002. gada pavasarī raksta Ērika Raistera piemiņas fonda priekšsēde Eleonora Šturma.

Izglītība

–1944
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Beidzis mācības.

Pitsburga
Studējis Kārnegija - Melona universitātē studē franču valodu un literatūru.

Vircburga
Studējis Vircburgas Universitātē medicīnas fakultātē.

Valda Zālīša pirmā pamatskola
Kalpaka bulvāris 8, Rīga

1952–1955
Linkolna
Ar izcilību beidzis romāņu valodas studijas Nebraskas universitātē (University of Nebraska), iegūstot Bachelor of Arts grādu; 1957: ieguvis maģistra grādu.

06.06.1963
Pitsburga
Ieguvis doktora grādu filozofijā (PhD) romānu valodās un literatūrā; disertācija: "Themes and dramatic forms in the plays of Armand Salacrou" ("Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū lugās").

Dienests

Emigrē

05.1950
Amerikas Savienotās Valstis

Darbavieta

1957
Karnegi institūts
Pitsburga
Kopš 1957: asistents; 1968: franču valodas un franču literatūras profesors, iecelts par šis universitātes jaunās humanitāro un sociālo zinātņu koledžas moderno valodu fakultātes vadītāju.