Jozefs Akelevičs

1 bilde

1768 – 1842

Jozefs Akilevičs, arī Akelevičs (Jozef Akielewicz, 1768 vai 1779–1842 Viļņā) – poļu tautības katoļu garīdznieks, savu grāmatu apgādātājs. Mācījies Krāslavas Garīgajā seminārā. Līksnas prāvests un Kijevas kanoniķis, minētā semināra provizors. Ziedojis līdzekļus viena seminārista uzturēšanai Līksnas draudzes vajadzībām. Pārstrādājis J. Rimkeviča latgaliešu rakstu valodas gramatiku un to publicējis ar nosaukumu "Grammatyka inflansko-łotewska" (1817, 400 eksemplāru). Sarakstījis pirmo laicīga satura grāmatu latgaliski "Eisa mōceiba ap audzeišonu bišu" (1832, 200 eksemplāru, K. F. Launica “Bišu grāmatiņas” (1803) pārstrādājums). To (iespējams, arī gramatiku) apgādājis par saviem līdzekļiem.

Dzimšanas laiks/vieta

1768
Dzimšanas gads dažos avotos minēts 1768, citos – 1779. gads.

Miršanas laiks/vieta

1842
Viļņa
Miris Viļņā misionāru mājā.

Profesionālā darbībaDarbība grāmatniecībā
Pārstrādājis J. Rimkeviča latgaliešu rakstu valodas gramatiku un to publicējis ar nosaukumu "Grammatyka inflansko-łotewska" (Viļņa, 1817, 400 eksemplāru). Grāmata tikusi pielietota Krāslavas garīgajā seminārā.
Sarakstījis pirmo laicīga satura grāmatu latgaliski "Eisa mōceiba ap audzeišonu bišu" (1832, 200 eksemplāru, K. F. Launica “Bišu grāmatiņas” (1803) pārstrādājums). To (iespējams, arī gramatiku) apgādājis par saviem līdzekļiem.

Citātu galerija

"Domājams, bijis polis, labi zinājis Latgales latviešu valodu. Dzimšanas gads dažos avotos minēts 1768, citos – 1779. Beidzis Krāslavas Garīgo semināru, pēc tam to atbalstījis gan materiāli, gan ar darbu. Daudzus gadus strādājis par Līksnas draudzes prāvestu, bijis Lejas Daugavas dekāns, rūpējies gan par apkārtējām baznīcām, gan bērnu skološanu. 1817 sarakstījis un izdevis – Grammatyka Inflanco-lotewska un pirmo Latgales latviešiem domāto populārzinātnisko grāmatu par biškopības pamatiem "Eysa mociba ap audzieyszonu biszu wysim bitinikim un wyssuwayrok Latweyszym nu wina ju drauga Leyksnas Baznieyc–kunga strupay un skaydri saraksteyta un da drukam paduta, ar czeterigim malawotim Awilim. Wilna, pi Dworca 1832. Ilustracijas zeimējis grafs Ludvigs Platers". Šī grāmata ir 1803 izdotās Grobiņas palīgmācītāja K. F. Launica līdzīga satura grāmatas, kura savukārt ir kāda vācu biškopja pieredzes apkopojums, radošs pārstrādājums, piemērots latviešu zemnieka iespējām un vajadzībām. Ansis Leitāns, veidodams līdzīga satura izdevumu pārnovada latviešiem, par pamatu ņēmis tieši J. Akeleviča darbu un "tulkojis" to "no poļu latviešu valodas", kas "gandrīz tā kā mūsu latviešu valoda skan, bet ar daudz poļu vārdiem sajaukta un ko tik tie ļaudis runā, kas Vitepskes gubermentē augšpusē apkārt Daugavu dzīvo"."

Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča, Irēna Vilčuka (sast.). Latgales kultūras darbinieki. Rīga: Jumava, 2008, 47. lpp.

Avoti
Aleksejs Apīnis (b. g.). Šķirklis Akelevičs Juzefs. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/860/

Papildu vārdi

Jozefs Akelevičs, Akilevičs, Juzefs Akiļevičs, Jozef Akielewicz

Izglītība

Krāslavas garīgais seminārs
Krāslava
Mācījies Krāslavas Garīgajā seminārā.

Darbavieta

Leiksna
Līksnas prāvests

Kijiva
Kijivas kanoniķis

Krāslavas garīgais seminārs
Krāslava
Krāslavas Garīgā semināra provizors

Apglabāts

Patmaļu kapi