Krāslavas garīgais seminārs

Garīgais seminārs Krāslavā darbojās no 1757. līdz 1843. gada beigām.

1 saistītas personas