Joņs Seiļs

Lomas: dzejnieks

03.1832 – 04.1928

Latgaliešu dziesminieks,
rokraksta literatūras pārstāvis. Rakstītprasmi apguvis no vietējās muižnieces
Helēnas Benislavskas, pārējās prasmes apguvis pašmācības ceļā. Paralēli saviem
galvenajiem darbiem nodarbojies ar dziesmu sacerēšanu un izpildīšanu, krievu un
poļu valodā rakstīto darbu tulkošanu, savu un citu Latgales autoru darbu pārrakstīšanu.

Dzimšanas laiks/vieta

03.1832
Seiļi

Miršanas laiks/vieta

04.1928
Seiļi

Profesionālā darbība

Sacerējis dziesmu vārdus un melodijas, pats
tās labprāt izpildījis. Tulkojis no krievu un poļu valodas. Līdzīgi Andivam Jūrdžam drukas aizlieguma laikā pārrakstījis gan savus, gan citu autoru ( Andriva Jūrdža, Pītera Miglinīka, Gustava Manteifeļa)
darbus, veidojis biezas rokrakstu grāmatas, ko pats arī iesējis. Tautā bija
populāras un līdz mūsu dienām ir pazīstamas Joņa Seiļa dziesmas "Dzīsme
svōta", "Laime zagļa" un "Lyskas dzīsme".

Saiknes

Andrivs Jūrdžs - Radinieks

Nodarbes

Papildu vārdi

Dzīsmu Joņs, Juoņs Seiļs

Izglītība

Seiļi
Apguvis rakstītprasmi pie vietējās muižnieces Helēnas Benislavskas. Pārējās prasmes apguvis pašmācības ceļā.

Darbavieta

Latgale
Strādājis par kurpnieku, galdnieku. Ilgus gadus darbojies par zivju uzpircēju no Lubāna ezera zvejniekiem.

Apglabāts

Gaigalavas kapi (arī Bikavas kapi)