Joņs Seiļs

Roles: poet

03.1832 – 04.1928

Latgaliešu dziesminieks,
rokraksta literatūras pārstāvis. Rakstītprasmi apguvis no vietējās muižnieces
Helēnas Benislavskas, pārējās prasmes apguvis pašmācības ceļā. Paralēli saviem
galvenajiem darbiem nodarbojies ar dziesmu sacerēšanu un izpildīšanu, krievu un
poļu valodā rakstīto darbu tulkošanu, savu un citu Latgales autoru darbu pārrakstīšanu.

Birth time/place

03.1832
Seiļi

Place/time of death

04.1928
Seiļi

Professional activity

Sacerējis dziesmu vārdus un melodijas, pats
tās labprāt izpildījis. Tulkojis no krievu un poļu valodas. Līdzīgi Andivam Jūrdžam drukas aizlieguma laikā pārrakstījis gan savus, gan citu autoru ( Andriva Jūrdža, Pītera Miglinīka, Gustava Manteifeļa)
darbus, veidojis biezas rokrakstu grāmatas, ko pats arī iesējis. Tautā bija
populāras un līdz mūsu dienām ir pazīstamas Joņa Seiļa dziesmas "Dzīsme
svōta", "Laime zagļa" un "Lyskas dzīsme".

Affinities

Andrivs Jūrdžs - Relative

Occupations

Additional names

Dzīsmu Joņs, Juoņs Seiļs

Education

Seiļi
Apguvis rakstītprasmi pie vietējās muižnieces Helēnas Benislavskas. Pārējās prasmes apguvis pašmācības ceļā.

Working place

Latgale
Strādājis par kurpnieku, galdnieku. Ilgus gadus darbojies par zivju uzpircēju no Lubāna ezera zvejniekiem.

Buried

Gaigalavas kapi (arī Bikavas kapi)