Johans Frīdrihs Stefenhāgens

1 bilde

04.03.1744 – 10.02.1812

Dzimšanas laiks/vieta

04.03.1744

Miršanas laiks/vieta

10.02.1812
Jelgava

Personiska informācija

STEFENHĀGENS (Steffenhagen) Johans Frīdrihs (1744.4.III Zagardā, Rīgenes salā, Vācijā - 1812.10.II Jelgavā, apbed. Jelgavas Literātu kapos) - vācu tautības latviešu grāmatizdevējs.
Dz. tirgotāja Johana Stefenhāgena ģim. Māc. pie kāda ārsta, ieguvis ķirurga atestātu. Strād. par bārddzini un ķirurgu. 1762 ieradies Jelgavā. 1769 apprecējis grāmatu iespiedēja K. Lītkes atraitni un kļuvis par Kurzemes hercoga grāmatu spiestuves vadītāju. Māc. amatu un ieguvis diplomu Kēnigsbergas grāmatiespiedēju savienībā (1781). 1796 kļuvis par Kurzemes guberņas valdes iespiedēju. Izd. grām. dažādās val.; latv. valodā - rel. lit., Kurzemes kalendāru, lielu daļu no G. F. Stendera darbiem, kā arī citu autoru grām., ābeces, žurn. "Latviska Gada Grāmata" (1797-98) u.c. Ar S. aizsākās ievērojamo Jelgavas tipogrāfu Stefenhāgenu dzimtas firma (1769-1919). No 1801 strād. kopā ar audžudēlu (māsasdēlu) J. M. Pētersu-Stefenhāgenu.
L. Apīnis A., Šiško S. Jelgavas izdevēji Stefenhāgeni latviešu grāmatniecībā // B-ku zinātnes aspekti, 1979, 2; Labrence L. Jelgavas grāmata. R., 1984; Steffenhagen und sein Haus. Mitau, 1912.
Z. Frīde

Izglītība

citi izglītības veidimācījies pie kāda ārsta

citi izglītības veidimācījies amatu un ieguvis diplomu Kēnigsbergas grāmatspiedēju savienībā