Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

"J. F. Stefenhāgens un dēls" – vācu tautības grāmatu iespiedēja un tirgotāja Johana Frīdriha Stefenhāgena spiestuve. Grāmatniecības uzņēmums "J. F. Stefenhāgens un dēls" darbojās Jelgavā no 1769. līdz 1919. gadam.

1 saistītas personas