Jezups Cakuls

1 bilde

11.11.1898 – 28.02.1942

Jezups Cakuls (1898–1942) – literāts un pedagogs. Mācījies Varakļānu pagastskolā, Rēzeknes pilsētas skolā un pirmajos Latgales skolotāju sagatavošanas kursos. Strādājis par skolotāju. 1920. gadā pācēlies uz Barkavas pagastu, kur pievērsies rakstniecībai. Sākumā rakstījis dzeju, vēlāk pievērsies publicistikai. Pirmās Jezupa Cakula dzejas publikācijas ievietotas žurnālā "Zidūnis" 1922. gadā. Vēlāk literārie darbi publicēti dažādos Latgales periodiskajos izdevumos – laikrakstā "Latgolas Vords" un žurnālā "Dzimtenes Skaņas". Aktīvi darbojies skolotāju žurnāla "Latgolas Škola", kurā publicējis apcerējumus par skolotāju tautisko un nacionālo apziņu, par Rēzeknes pilsētas skolu un Latgales skolotāju kursiem, kā arī dzejoļus un rakstus par izglītības problēmām un latgaliešu literatūras jautājumiem. Skumju pārdomu mīlas dzeja apkopota dzejas krājumos ”Sapņi un ilgas” (autora izdevums, 1926), "Zudušōs pērles” (autora izdevums, 1933) un "Trauslī zīdi” (autora izdevums, 1937).

Dzimšanas laiks/vieta

11.11.1898
Smelteri
Dzimis Varakļānu pagasta Ūzgaliešu Smelteros zemnieku ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

28.02.1942
Rēzeknes slimnīca
Miris no tuberkulozes.

Personiska informācija

1912: beidzis mācības Varakļānu pagastskolu.
1917: beidzis Rēzeknes pilsētas skolu.
1918: absolvējis pirmos Latgales skolotāju sagatavošanas kursus.
1918: sācis strādāt par skolotāju Vidsmuižas pamatskolā. Vēlāk strādājis Silajāņu pagastā un Rēzeknē.
1920: pārcēlies uz Barkavas pagastu, kur darbojies Sominieku un Kanču Silagala pamatskolās.
1927: Varakļānu ģimnāzijas telpās piedalījies pirmajā Latgales rakstnieku vakarā.
1941: uzņēmies Sakstagala 6-klasīgās pamatskolas pārziņa pienākumus.

Profesionālā darbība

1922: pirmā literārā publikācija – dzejolis "Muna dzimtine" žurnālā "Zīdūnis".

Dzeja
1926: ”Sapņi un ilgas” (autora izdevums).
1933: "Zudušōs pērles” (autora izdevums).
1937: "Trauslī zīdi” (autora izdevums).

Pseidonīms

Ūzgalīšu Pīters, Ūžgalīšu Jezups

Izglītība

–1918
Rēzekne
Beidzis pirmos skolotāju sagatavošanas kursus Rēzeknē.

–1913
Varakļānu pagastskola
Varakļāni
Mācījies Varakļānu pagastskolā.

–1917
Rēzeknes pilsētas skola
Rēzekne

Darbavieta

01.09.1918
Vidsmuižas Sondoru 4-klašu pamatskola
Gaļāni
Skolotājs Vidsmuižas pamatskolā.

Apglabāts

1942
Trizelnieku kapi