Jezups Cakuls

2 pictures
Roles: educator, poet

11.11.1898 – 28.02.1942

Jezups Cakuls (1898–1942) – literāts, pedagogs. Mācījies Varakļānu pagastskolā, Rēzeknes pilsētas skolā un pirmajos Latgales skolotāju sagatavošanas kursos. Strādājis par skolotāju. 1920. gadā pārcēlies uz Barkavas pagastu, kur pievērsies rakstniecībai. Sākumā rakstījis dzeju, vēlāk pievērsies publicistikai. Pirmās Jezupa Cakula dzejas publikācijas ievietotas žurnālā "Zidūnis" 1922. gadā. Vēlāk literārie darbi publicēti dažādos Latgales periodiskajos izdevumos. Aktīvi darbojies skolotāju žurnālā "Latgolas Škola", kurā publicējis apcerējumus par skolotāju tautisko un nacionālo apziņu, par Rēzeknes pilsētas skolu un Latgales skolotāju kursiem, kā arī dzejoļus un rakstus par izglītības problēmām un latgaliešu literatūras jautājumiem. Skumju pārdomu mīlas dzeja apkopota dzejas krājumos "Sapņi un ilgas","Zudušōs pērles" un "Trauslī zīdi".

Birth time/place

11.11.1898
Smelteri
Dzimis Varakļānu pagasta Ūzgaliešu Smelteros zemnieku ģimenē.

Place/time of death

28.02.1942
Rēzeknes slimnīca
Miris no tuberkulozes.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1922:
 dzejolis "Muna dzimtine" žurnālā "Zīdūnis" (nr. 6).

Dzejoļi publicēti laikrakstā "Latgolas Vords", žurnālos "Dzimtines Skaņas", "Sauleite" un citur.

Dzeja
1926: ”Sapņi un ilgas” (autora izdevums).
1933: "Zudušōs pērles” (autora izdevums).
1937: "Trauslī zīdi” (autora izdevums).

Quotes

PAR JEZUPU CAKULU

"Jo rakstnīks nas sovas apkōrtnes īspaidus un tūs atspūguļoj sovūs dorbūs, tod tys vyslobōk radzams pi Jezupa Cakula. Dzimis un uzaudzis Lubāna klajuma mīrā un klusumā, jys ari vysā sovā myužā beja kluss un mīrmīleigs, bez pretenzijom un kildeiguma. Jezups Cakuls ir Lubōna dzejnīks, eists dobas bārns un jō dzeja pauž idiliskū lauku dzeivi, kurai tik rakstureigs ir Lubōna klajuma monotonais ritms un pīticeiba. Jo ari dzejnīks dzīd par sapnim un ilgom, tod tī nav nikaidi tōli un naaizsnādzamī sapni, bet tikai tei poša ikdīneiba drusku rūžainōkā skatejumā. Ari jō sapni un ilgas ītylpst tamā pat idilliskajā sfairā."

Latkovskis, L. Dzejnīka un skūlōtōja Jezupa Cakula dzeives gaita. Dzeive, nr. 16, 01.07.1954.

Occupations

Pseudonym

Ūzgalīšu Pīters, Ūžgalīšu Jezups

Education

–1918
Rēzekne
Beidzis pirmos skolotāju sagatavošanas kursus Rēzeknē.

–1913
Varakļānu pagastskola
Varakļāni

–1917
Rēzeknes pilsētas skola
Rēzekne

Working place

Vidsmuiža Sondori 4-year Primary School
Galēni
Skolotājs Galēnu pamatskolā.

Vilcāni
Skolotājs Vilcānu pamatskolā.

Silajāņi Riebiņi 6-year Primary School
Riebiņi
Skolotājs.

Rēzeknes pilsētas skola
Rēzekne
Skolotājs.

Silagals
Skolotājs Saminieku un Kauču Silagala pamatskolā.

Buried

1942
Trizelnieku kapi