Jānis Skalbe

2 bildes

23.06.1910 – 30.03.1986

Jānis Viesturs Skalbe (1910–1986) – žurnālists. Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes dēls. 1930. gadu nogalē strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" vietējo ziņu nodaļā, publicējis recenzijas par grāmatām žurnālā "Sējējs" u.c. 1940. gados sācis saimniekot tēva mājās Vecpiebalgā. 1970. gados publicējis atmiņas par Kārli Skalbi.

Dzimšanas laiks/vieta

23.06.1910
Rīga

Miršanas laiks/vieta

30.03.1986
Vecpiebalga

Personiska informācija

1925: beidzis Rīgas pilsētas 1. pamatskolu.
1929: beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju.
1936: beidzis LU Lauksaimniecības fakultāti.
1930. gadu nogalē: strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" vietējo ziņu nodaļā, publicējis recenzijas par grāmatām žurnālā "Sējējs" u.c.
1940. gados: sācis saimniekot tēva mājās Vecpiebalgā.
1944: iesaukts Sarkanajā armijā, ievainots kaujās Kurzemē.
Pēc kara līdz aiziešanai pensijā (1970) bijis agronoms Vecpiebalgā, Gaujienā, Jaunpiebalgā, Liezērē.
Mūža nogalē noliktavas pārzinis kolhozā "Alauksts".

Profesionālā darbība

1970. gados: publicējis atmiņas par Kārli Skalbi.

"Atmiņas par manu tēvu" ("Padomju Druva", 1979, 18. oktobris)
"Atmiņas par tēvu" ("Varavīksne. 1979", Imanta Pijola literārais pieraksts un ievads)
"Atmiņu skicējumi" ("Karogs", 1979, 11).

Izglītība

–1925
Rīgas pilsētas 1. pamatskola
Kalpaka bulvāris 8, Rīga

–1929
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1929–1938
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Lauksaimniecības fakultātē; studiju virziens: agronomija.

Darbavieta

1938
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Vietējo ziņu nodaļa. Informācijas gatavošana no provinču laikrakstu materiāliem.

1945–1970
Agronoms Vecpiebalgā, Gaujenē, Jaunpiebalgā un Liezērē.

Apglabāts

Vecpiebalga
Apbedīts Zīleskalna kapos.