Jānis Skalbe

2 pictures

23.06.1910 – 30.03.1986

Jānis Viesturs Skalbe (1910–1986) – žurnālists. Kārļa Skalbes un Lizetes Skalbes dēls. 1930. gadu nogalē strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" vietējo ziņu nodaļā, publicējis recenzijas par grāmatām žurnālā "Sējējs" u.c. 1940. gados sācis saimniekot tēva mājās Vecpiebalgā. 1970. gados publicējis atmiņas par Kārli Skalbi.

Birth time/place

23.06.1910
Rīga

Place/time of death

30.03.1986
Vecpiebalga

Personal information

1925: beidzis Rīgas pilsētas 1. pamatskolu.
1929: beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju.
1936: beidzis LU Lauksaimniecības fakultāti.
1930. gadu nogalē: strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" vietējo ziņu nodaļā, publicējis recenzijas par grāmatām žurnālā "Sējējs" u.c.
1940. gados: sācis saimniekot tēva mājās Vecpiebalgā.
1944: iesaukts Sarkanajā armijā, ievainots kaujās Kurzemē.
Pēc kara līdz aiziešanai pensijā (1970) bijis agronoms Vecpiebalgā, Gaujienā, Jaunpiebalgā, Liezērē.
Mūža nogalē noliktavas pārzinis kolhozā "Alauksts".

Professional activity

1970. gados: publicējis atmiņas par Kārli Skalbi.

"Atmiņas par manu tēvu" ("Padomju Druva", 1979, 18. oktobris)
"Atmiņas par tēvu" ("Varavīksne. 1979", Imanta Pijola literārais pieraksts un ievads)
"Atmiņu skicējumi" ("Karogs", 1979, 11).

Affinities

Occupations

Education

–1925
Rīga City 1st Primary School
Kalpaka bulvāris 8, Rīga

–1929
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1929–1938
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Lauksaimniecības fakultātē; studiju virziens: agronomija.

Working place

1938
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Vietējo ziņu nodaļa. Informācijas gatavošana no provinču laikrakstu materiāliem.

1945–1970
Agronoms Vecpiebalgā, Gaujenē, Jaunpiebalgā un Liezērē.

Buried

Vecpiebalga
Apbedīts Zīleskalna kapos.