Jānis Frišvalds

1 bilde

10.06.1923 – 05.04.2009

Jānis Frišvalds (1923–2009) – sabiedrisks darbinieks, darbojies žurnālistikā.

Dzimšanas laiks/vieta

10.06.1923
Codes pagasts
Dzimis Codes pagasta "Tiltos".

Miršanas laiks/vieta

05.04.2009
Notingema

Personiska informācija

Dzimislauksaimnieku Jāņa un Bertas Frišvaldu ģimenē, ģimenē arī otrs dēls Ēvalds Frišvalds.

Kristījis mācītājs Roberts Slokenbergs, iesvētījis mācītājs Gustavs Turss Bauskas baznīcā.

Tēvs Jānis Frišvalds 1944. gada vasarā nepaspēja izkļūt no padomju armijas ielenkuma, palika Latvijā, 1945. gada janvārī tika apcietināts; 1946. gada septembrī mira no tīfa Vorkutā nometināto nometnē. Māte Berta Frišvalde (mirusi 1982. gadā) ar jaunāko dēlu Ēvaldu devās bēgļu gaitās un arī izceļoja uz Angliju.

1967: apprecējās ar Aiju Dēzi (dzimusi Bērziņa), dēls Jānis Frišvalds, meita Andra Frišvalde (precējusies Vintla).

Kopš 1998: dzīvoja DVF īpašumā "Straumēni".
2002: apprecējās ar Marutu Vingri.

Profesionālā darbība

SABIEDRISKĀ UN PUBLICISTISKĀ DARBĪBA

1949: 11. septembrī piedalījies DVF Notinghamas nodaļas dibināšanā, bijis valdes kasieris, sekretārs, priekšsēža vietnieks un priekšsēdis.

1954: martā ievēlēts par DVF valdes informācijas daļas vadītāju.

1955: rudenī kļuva par Daugavas vanagu Centrālās valdes informācijas referentu.

19571964: DV Centrālās valdes Informācijas nozares vadītājs un "Daugavas Vanagu Mēnešraksta" redakcijas loceklis.

19731996: Daugavas Vanagu organizācijas priekšsēdis.

Publicējis virkni rakstu latviešu trimdas periodiskajos izdevumos, biļetenos un apkārtrakstos.

Citātu galerija

PAR JĀŅA FRIŠVALDA DARBĪBU

"Jānim Frišvaldam vienmēr tuvs ir bijis rakstītais vārds. Kopš 1963. gada, kad Londonā nodibināja Latviešu Preses biedrības Anglijas kopu, visus šos gadus viņš ir kopas biedrs un kopš 200. gada kopās valdes priekšsēdis. Jāņa Frišvalda raksti ir publicēti laikrakstos "Latvija Amerikā", "Brīvā Latvija", "Laiks", "DV Mēnešraksts" un DV darbības kopojuma piecās grāmatās "Laiks. Telpa. Ļaudis."

Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija", Nr.44 (10.11.2007)

"Iespēt cilvēkus vienot noteiktam mērķim, būt nelokāmam cīņā par brīvu un neatkarīgu Latviju, ziedot sava mūža lielāko daļu Daugavas Vanagu organizācijai spēj tikai daži. Tāds īsumā varētu būt DV organizācijas Goda priekšnieka Jāņa Frišvalda spēju raksturojums."

Zemdega, K. Jānim Frišvaldam – 85. Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija", Nr.26 (05.07.2008)

Saiknes

Jānis Frišvalds - Dēls

Dienests

06.11.1943
Latviešu leģions
Iesaukts Paplakas Meža kazarmās. Iedalīts 32. grenadieru pulka 7. rotā. 1943. gada 19. decembrī aizkomandēts uz 14. Prettanku rotu. Piedalījies kaujās pie Novosokoļņikiem 1944. gada janvārī, Veļikijas. Atkāpjoties Latvijas robežu šķērsoja 1944. gada 18. jūlijā, pēc tam karoja Prūsijā. Pēc smaga kāju apsaldējuma no 1945. gada 14. februāra līdz 1. decembrim ārstējās karavīru lazaretēs Flensburgā.

Emigrē

1947
Anglija
Jūnijā ieceļo Anglijā, tiek pārsūtīts uz izvietošanas nometni Market-Harborough.

Darbavieta

1947–1950
Anglija
Strādāja Stantonas tēraudlietuvē.

1950–1952
Dērbija
Divus gadus strādāja fabrikā.

1952–1955
Notingema
Strādāja tekstilfabrikā.

1955–1988
Notingema
Strādāja Notinghamas pilsētas transporta nodaļā.

Dalība organizācijās

11.09.1949
Daugavas Vanagi
Notingema
Piedalījās Daugavas Vanagu Notinghamas nodaļas dibināšanā

1963–2009
Latviešu preses biedrība
Anglija
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedrs.

Apglabāts

10.06.2009
Lestenes Brāļu kapi
Apbedīta pelnu urna.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
1995

Triju Zvaigžņu ordenis
1995

PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
Par pašaizliedzīgu, daudzpusīgu sabiedrisko darbu
2007