Jānis Elksnis

2 bildes

Jānis Elksnis (1933) – grāmatizdevējs, poligrāfiķis. Rīgas Poligrāfijas mākslas skolā apguvis burtliča profesiju, strādājis PSRS Zinātņu akadēmijas tipogrāfijā Maskavā. Pēc dienesta armijā atgriežoties Latvijā strādājis pedagoģisko darbu. Latgales kultūras centra izdevniecības vadītājs kopš tās dibināšanas 1990. gadā. Izdevniecībā izdod grāmatas latviešu, latgaliešu, krievu un citās valodās, pārstāvēta gan pirmskara latgaliešu literatūra, gan mūsdienu autori. Jāņa Elkšņa vadībā turpina iznākt literatūras almanahs "Olūts" (kopš 1943. gada) un vecākais latgaliešu kalendārs un gadagrāmata "Tāvu zemes kalendars" (kopš 1938. gada). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1994), 2013. gadā saņēmis Latvijas Lepnuma balvu, 2017. gadā – grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" balvu mūža ieguldījumu grāmatniecībā.

Dzimšanas laiks/vieta

21.10.1933
Asinova

Personiska informācija

Dzimis zemnieku Jezupa un Monikas Elkšņu ģimenē kā vecākais dēls no septiņiem bērniem.

Dzīvesbiedre Terēze (mirusi 1992. gadā). 

Profesionālā darbība

IZDEVĒJDARBĪBA

1990, aprīlis: tika nodibināta sabiedriska organizācija "Latgales Kultūras centrs", kuras statūtos viens no uzdevumiem bija grāmatu izdošana.

1990. gada 1. jūnijā izdevniecību sāka vadīt poligrāfiķis Jānis Elksnis. 

Kopš šī laika Latgales Kultūras centra izdevniecība ik gadu izdod vairākus desmitus kultūrvēsturiska un literāra rakstura grāmatu latviešu, latgaliešu, krievu un citās valodās. 

Izdotās latgaliešu literatūras klāstā pārstāvēti gan pirmskara un trimdas autori, gan mūsdienu rakstnieki, piemēram, Valentīns Lukaševičs un Juoņu Ryučāns. Izdoti literatūras almanahi, mācību un reliģiska satura grāmatas, vietējo autoru darbi, prospekti un citi materiāli. 

Izdevniecība izdod šobrīd vienīgos regulāros izdevumus latgaliešu valodā: literatūras almanahu "Olūts" (kopš 1943. gada) un vecāko latgaliešu kalendāru un gadagrāmatu "Tāvu zemes kalendars" (kopš 1938. gada). 

Līdz 2021. gadam izdevniecībā izdots vairāk nekā 500 dažādu nosaukumu. 

Citātu galerija

"Regulāri braucot uz Rēzeknes augstskolu, vienmēr iegriežos pie Jāņa Elkšņa izdevniecībā. Reti kāds to dēvē oficiālajā garajā nosakumā par Latgales kultūras centra izdevniecību. Visbiežāk gan īsi — par Elkšņa apgādu. Un tam ir pamats. Vienmēr esmu apbrīnojis Jāņa Elkšņa fanātisko sīkstumu un darba mīlestību. Sešus gadus viņš bijis izdevniecības vadītājs, redaktors un korektors vienā personā. Tikai atsevišķos gadījumos ir pieaicināts līgumredaktors, un tikai pēdējos divus gadus par štata redaktori strādā Valentīna Unda. Bet joprojām vadītājs jebkuru izdevumu rūpīgi ar zīmuli rokās lasa "no vāka līdz vākam". Kā tādu grāmatu rūķi es viņu vienmēr redzu starp manuskriptu, novilkumu, pusgatavu grāmatu kaudzēm visapkārt. Un katra iznākusi grāmata viņam ir kā mīļš, ilgi lolots bērns."

Pēteris Zeile. Ar Triju Zvaigžņu ordeņa starojumu. Ordeņa kavalieris Jānis Elksnis. Latvijas Vēstnesis, 07.08.1998., Nr. 228/229.

"Manuskriptiem nokrautā rakstāmgalda mugura šķiet nedaudz salīkusi tāpat kā pašam redaktoram, tomēr nav viegli pateikt, ka nelielā auguma vīram jau apritējuši astoņdesmit. Skatiens aiz brillēm ir ass un vērīgs, katrs izteiktais teikums precīzs un mērķtiecīgs.

Latgales Kultūras centra izdevniecību jeb, kā to tautā dēvē, Elkšņa izdevniecību var saukt par vienīgo grāmatu apgādu pasaulē, kas konsekventi, jau gandrīz ceturtdaļgadsimtu izdod grāmatas latgaliešu literārajā valodā, kā arī grāmatas par Latgali, ceļot gaismā gan pirmskara latgaliešu literatūras paraugus, gan pulcinot ap sevi šodienas literātus. Šajos gados izdotas jau ap pustūkstoša grāmatu, taču nezinātājs jutīsies pārsteigts par to, ka šī ražīgā izdevniecība iekārtojusies tikai divās mazītiņās istabiņās Rēzeknes centrā, tipogrāfijas "Latgales druka" telpās. No šejienes tautās aizgājuši gan Franča Trasuna Raksti, gan unikālais profesora Pētera Zeiles darbs Latgales kultūras vēsture, katoļu lūgšanu grāmatas un mākslas albumi... un arī pavisam necilas dzejoļu grāmatiņas, kurās ielikta daļa no autora sirds. Un visas šīs grāmatas no pirmās līdz pēdējai rindiņai pirms laišanas tipogrāfijā ir izlasījis, izvērtējis, izrediģējis un apmīļojis pats izdevniecības vadītājs."

Anna Rancāne. Latvijas lepnuma stāsts: Latgales grāmatu sargs. Diena, 2013, 1. novembris.

Izglītība

Dricānu pamatskola
Dricāni
Izglītību ieguvis Dricānu septiņgadīgajā pamatskolā.

20.06.1953
2. Poligrāfijas arodskola
Rīga
Rīgas 2. Poligrāfijas mākslas arodskolā apguva burtliča profesiju. 1953. gadā aizstāvēja diplomdarbu "Grāmatas tehniskā un mākslinieciskā rediģēšana".

1985
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
1985. gadā absolvējis Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultāti.

1996
Latvijas Mākslas akadēmija
Rēzekne
1996. gadā kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles pasniedzēju grupu aizstāvējis maģistra darbu mākslā par tēmu "Grāmatas mākslinieciskā konstruēšana".

Darbavieta

Rēzekne
Strādājis Rēzeknes 14. arodvidusskolā par pasniedzēju, direktora vietnieku mācību un ražošanas darbā.

Rēzekne
Pēc armijas atgriezies dzimtajā pusē. Iestājies darbā celtniecības trestā par meistara palīgu, tad kļuva par meistaru. 

Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
90. gados lasījis īpašu lekciju kursu Rēzeknes augstskolas filologiem par redaktora darbu, dažādu tekstu rediģēšanu.

21.06.1953–1955
Maskava
Pirmā darbavieta – meteris PSRS Zinātņu akadēmijas izdevniecības 2. tipogrāfijā Maskavā no 1953. gada. 

1981
Rēzekne
80. gadu pirmajā pusē sāka sadarboties ar Rēzeknes tipogrāfiju, tulkoja un rediģēja tekstus dažādās nozarēs. 

01.06.1990
Latgales Kultūras centra izdevniecība
Rēzekne
Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs kopš tās dibināšanas 1990. gadā.

Dienests

1956
Kaluga
Ap 1956. gadu iesaukts armijā, dienējis tehniskajā daļā aerodromā pie Kalugas, pēc tam ziemeļos – Arhangeļskā.

1956
Arhangeļska
Ap 1956. gadu iesaukts armijā, dienējis tehniskajā daļā aerodromā pie Kalugas, pēc tam ziemeļos – Arhangeļskā.

Apbalvojumi

Rēzeknes Goda pilsonis
0

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar Ordeņa domes 1994. gada 7. novembra lēmumu.
V šķira
1994

Latvijas Valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīme
2003

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Gada cilvēks
2009

Latvijas lepnums
Latvijas lepnuma balva kategorijā "Novadnieks" piešķirta izdevējam Jānim Elksnim.
Novadnieks
2013

Grāmatu mākslas balva "Zelta ābele"
Mūža ieguldījums Latvijas grāmatniecībā
2018