Ingrīda Segliņa

Lomas: izdevēja

Ingrīda Segliņa (1953) – grāmatizdevēja, apgāda "Zinātne" vadītāja.

Dzimšanas laiks/vieta

26.03.1953

Citātu galerija

"Zinātnes ceļš atspoguļo visus sarežģītos procesus, kas šajos gados notikuši valstī. No liela zinātniskās literatūras izdevēja (vairākas redakcijas, sava operatīvās poligrāfijas ražotne, pāri par 150 cilvēku kolektīvs) ar dažādpakāpju institūciju stingri noteiktu literatūras spektru, izejot cauri visiem laikmeta griežiem, līdz mūsu dienām nonācis apgāds Zinātne ar sevis izvēlētu tematisko ievirzi – zinātniskā un populārzinātniskā literatūra humanitārajās un sociālajās zinātnēs, ar elastīgu iespēju apgādam pašam noteikt savas darbības laukus. [..] tuvība ar zinātniskajām institūcijām ļauj mums iepazīt zinātniskās domas attīstību, sekot aktualitātēm zinātnes dzīvē un līdz ar to arī būt informētiem par nepieciešamo literatūras jomā.
Mums patīk lauciņš, kurā darbojamies. Pa šo laiku esam bagātinājuši savas zināšanas vairākās nozarēs, iepazinuši brīnišķīgus dažādu jomu profesionāļus, fantastiskus autorus, no kuriem vairāki izsaka vēlēšanos turpināt sadarbību un uzticēt mums savus nākamos darbus. To dzirdot, esam patiesi lepni, jo saprotam, ka bija izdevies izveidot saskanīgu radošo komandu un autoram bijis komfortabli sava lolojuma tapšanas garajā ceļā. Autori nereti kļūst par labiem paziņām, dažkārt arī par draugiem. Tas viss veido mūsu darba pievienoto vērtību, par ko īpašs prieks un gandarījums."

Ingrīda Segliņa, Ieva Jansone. Zinātnes ceļš kopā ar zinātni pusgadsimta garumā. Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai – 25. Rīga: LGA, 2018, 26.–27. lpp.

Nodarbes

Darbavieta

Apgāds "Zinātne"
Latvijas Zinātņu akadēmija
90. gados – izdevniecības komercijas un reklāmas nodaļas vadītāja. No 2002. gada apgāda "Zinātne" valdes priekšsēdētāja.

Dalība organizācijās

2010
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
Baznīcas iela 37, Rīga
Kopš 2010. gada – valdes locekle. 

Apbalvojumi

Grāmatu mākslas balva "Zelta ābele"
Balva piešķirta apgāda "Zinātne" ilggadējai vadītājai Ingrīdai Segliņai.
Balva par mūža ieguldījumu
2022