Ināra Cedriņa

1 bilde

03.07.1952 – 06.2015

Dzimšanas laiks/vieta

03.07.1952
Cook, Illinois, USA

Miršanas laiks/vieta

06.2015
Amerikas Savienotās Valstis

Personiska informācija

Dzimusi bibliogrāfa Jāņa Cedriņa ģim. Māc. mākslas institūtā. Raksta dzeju un prozu angļu un latv. valodā. Dzejoļu krāj. "Starpā" (1979) attēlots cilv. psihol. robežsituācijās un attieksmē pret virspusēju realitāti. C. atdzejojusi angļu val. A. Ivaskas dzejoļu izlasi "At the fallow\'s edge" ("Papuves malā", 1981), sast. un gk. arī atdzejojusi dzejoļus antol. "Contemporary Latvian poetry" ("Mūsdienu latviešu dzeja", 1984), tulk. angļu val. A. Bela rom. "Izmeklētājs" (1982, ar nos. "The inspector"). C. ir piešķirta Kolumbijas univ. balva par V. Belševicas darbu atdzejojumu angļu valodā.
V. Vecgrāvis

Saiknes

Jānis Cedriņš - Tēvs
Pēteris Cedriņš - Brālis
Vilis Cedriņš - Tēvabrālis

Papildu vārdi

Sandere

Izglītība

Čikāgas Mākslas institūtā iegūts maģistra grāds

Kolumbijas koledžā iegūts bakalaura grāds rakstniecībā