Ināra Cedriņa

1 picture
Roles: artist, poet

03.07.1952 – 06.2015

Birth time/place

03.07.1952
Cook, Illinois, USA

Place/time of death

06.2015
Amerikas Savienotās Valstis

Personal information

Dzimusi bibliogrāfa Jāņa Cedriņa ģim. Māc. mākslas institūtā. Raksta dzeju un prozu angļu un latv. valodā. Dzejoļu krāj. "Starpā" (1979) attēlots cilv. psihol. robežsituācijās un attieksmē pret virspusēju realitāti. C. atdzejojusi angļu val. A. Ivaskas dzejoļu izlasi "At the fallow\'s edge" ("Papuves malā", 1981), sast. un gk. arī atdzejojusi dzejoļus antol. "Contemporary Latvian poetry" ("Mūsdienu latviešu dzeja", 1984), tulk. angļu val. A. Bela rom. "Izmeklētājs" (1982, ar nos. "The inspector"). C. ir piešķirta Kolumbijas univ. balva par V. Belševicas darbu atdzejojumu angļu valodā.
V. Vecgrāvis

Affinities

Jānis Cedriņš - Father
Pēteris Cedriņš - Brother
Vilis Cedriņš - Father's brother

Occupations

Additional names

Sandere

Education

Čikāgas Mākslas institūtā iegūts maģistra grāds

Kolumbijas koledžā iegūts bakalaura grāds rakstniecībā