Pēteris Cedriņš

3 pictures

02.11.1964 – 06.08.2022

Pēteris Cedriņš (1964–2022) – dzejnieks, tulkotājs.

Birth time/place

02.11.1964
Čikāga

Place/time of death

06.08.2022
Raudas

Professional activity

Pētera Cedriņa literārie darbi publicēti "Karogā", "Jaunajā Gaitā", "Laikā" un "Literatūrā un Mākslā Latvijā", arī dzejai veltītos izdevumos Lielbritānijā, ASV un tulkojumos − Francijā, Slovēnijā un Lietuvā u.c.

Angliski atdzejojis Bazilija Plīnija "Slavas dziesmu Rīgai", dzejnieku Ulda Bērziņa, Jāņa Elsberga dzeju, vairākus prozas darbus.

Kopš 1991. gada Barda (Bard) koledžas (Ņujorkas pavalstī) maģistrs Pēteris Cedriņš dzīvoja un strādāja Latvijā − bijis mācībspēks Latvijas Universitātē, Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, Latvijas Rakstnieku savienības ārzemju sakaru vadītājs, Daugavpils Multinacionālā kultūras centra starptautiskās valdes sekretārs u.c. Cedriņa tēvs Dr. Jānis Cedriņš apkopoja sava izsūtījumā Vorkutā bojā gājušā brāļa Viļa Cedriņa Rakstus divos sējumos (Stokholmā: Daugava, 1965).

Affinities

Ināra Cedriņa - Sister
Jānis Cedriņš - Father
Vilis Cedriņš - Father's brother

Occupations