Frīdrihs Mālberģis

1 bilde

01.01.1824 – 03.03.1907

Frīdrihs Mālberģis (1824–1907) – skolotājs, dzejnieks. No 1845. gada laikrakstā "Latviešu Avīzes" publicējis tulkotus un lokalizētus stāstus, vēlāk tādos laikrakstos kā "Mājas Viesis", "Baltijas Vēstnesis", "Balss" publicējis populārzinātniskus rakstus, stāstus, kā arī ap 200 dzejoļu. Sarakstījis pirmo latviešu mitoloģiski filozofisko poēmu "Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki" (1869), kurā simboliski vēstīts par latviešu tautas aizvēsturi. Sarakstījis arī pirmo G. Merķeļa biogrāfiju latviešu valodā "Garlība Merķeļa mūža strauts" (1934), kurā izmantota G. Merķeļa autobiogrāfija vācu valodā.

Dzimšanas laiks/vieta

01.01.1824
Dundagas pagasts
Dzimis Dundagas pagasta Antēs.

Miršanas laiks/vieta

03.03.1907
Sece

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Dzeja
1869: poēma "Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki"
1880: krājums "Dzejas skaņas"
1886: poēma "Sēris un Nāra"

Proza
1885: stāsts "Platā ēna" ("Austrums")

Biogrāfija
1934: pirmā G. Merķeļa biogrāfija latviešu valodā "Garlība Merķeļa mūža strauts" (pirmpublicēta žurnālā "Burtnieks")


SASTĀDĪTĀJS

1893: krājums "Bēru dziesmas visādām vajadzībām sētā un kapsētā"

Citātu galerija

PAR FRĪDRIHU MĀLBERĢI

"Fridrihs Mālberģis savā mūžā (..) sarakstījis ap 200 dzejoļu, lokalizējis vairākas Krilova fabula, darbojies publicistikā. Dzejā galvenie motīvi gūti tautas dziesmās un teikās. Lielākais F. Mālberģa nopelns mūsu literatūras vēsturē tomēr jau pieminētai poēmai. Viņš aizsāka latviešu tautas eposa izveidi, ko vēlāk turpināja Auseklis, A. Pumpurs un citi."

Arpins, A. Pirmās latviešu poēmas autors. Padomju Karogs, nr. 11, 26.01.1974.

"Lauku nomalē dzīvodams, bez ciešākiem sakariem ar literāro pasauli, Mālberģis nespēja izkopt savu talantu. Viņa dzejai ir trūkumi gan formas, gan stila ziņā. Tomēr Mālberģa literārā darbība nav nenozīmīga. Viņš aizsācis vairākus literatūras žanrus, viņa dzeja tautā ilgi dzīvojusi, daži dzejoļi vai to atsevišķi panti folklorizējušies."

Ņesterovs, O. Staburaga dziesminieka atcerei. Komunisma Uzvara, nr. 154, 29.12.1983.

Izglītība

–1844
Irlavas skolotāju seminārs
Bētiņa iela
Beidzis Irlavas skolotāju semināru.

Darbavieta

–1850
Dundagas Kubeles pagastskola
Kubalu skola
Skolotājs pie E. Dinsberga.

1851–1856
Birzgales pagastskola
Birzgale
Skolotājs.

1856–1886
Seces pagastskola
Sece
Skolotājs, arī direktors.

Apglabāts

1907
Sece