Ēvalds Šķipsna

1 bilde

26.07.1893 – 14.04.1965

Dzimšanas laiks/vieta

26.07.1893
Jaungulbene
Dzimis Jaungulbenes pagastā.

Miršanas laiks/vieta

14.04.1965
Longailenda

Citātu galerija

Par Ēvalda Šķipsnas lugu "Zaudētā dzimtene". Bēgļu dzīves skati 4 cēlienos. (1946)

"Recenzentam līdz šim svešs autors nesen nācis klajā ar rotātora technikā iespiestu lugu, kuras darbība norisinās pirmā pasaules kara laikā, rādot bagātas Kurzemes saimnieka dzimtas locekļu došanos bēgļu gaitās, posta pilno dzīvi Pēterpilī un atgriešanos mājās. Temats apstrādāts visumā korekti, bet bez sevišķas oriģinalitātes - gandrīz visas rādītās situācijas šķiet jau kaut kur agrāk lasītas. Tāpat lugā atrodam samērā daudz psīcholoģiski pagrūti izprotamu vietu (piem., Hertas un Kārļa dialogos 1. cēlienā), dažkārt pavīd arī fabulas neskaidrības un tukšas frāzes. Domājams, autors, atturīgi nosaukdams lugu par "bēgļu dzīves skatienu", arī nepretendē sniegt rūpīgi izstrādātu drāmu, bet galvenokārt vēlējies palīdzēt mūsu nometņu teātra kopām trūcīgās skatuves literātūras sagādē. Šāds nodoms katrā ziņā apsveicams, un tā reālizācija autoram daļēji arī izdevusies, jo luga ar savu aktuālo tēmatiku var sniegt pateicīgu vielu iestudēšanas darbam. Uzvedumos būtu noteikti jāsvītro 3. cēliens (mēbelētās istabās skats) - panākot tādā kārtā lielāku lugas viengabalainību, tiklab no tīri mākslinieciskā, kā arī idejiskā viedokļa. Pārtraukto darbības kontinuitāti varētu bez grūtībām atjaunot, nedaudz papildinot 2. cēliena beigu ainu."

J. R. Ēvalda Šķipsnas luga "Zaudētā dzimtene". Vircburgas Latviešu Vēstis, Nr.19 (25.05.1946)

Saiknes

Pseidonīms

Ev. Kāvs

Izglītība

Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926