Ella Kreišmane

1 bilde
Lomas: rakstniece

31.08.1912 – 2012

Ella Kreišmane (1912–2012), rakstniece. Strādājusi par stenogrāfi Lauksaimniecības kamerā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, studējusi modernās valodas Heidelbergas universitātē. 1948. gadā izceļojusi uz Austrāliju, studējusi Melburnas universitātē. Deviņus gadus dzīvojusi ASV, pēc tam atgriezusies Melburnā, Austrālijā. Stāsti apkopoti krājumā "Es un pīlādžkoks" (1983), tiem raksturīgs objektīvs, distancēts vērojums un apcerīga intonācija, tie žanriski tuvi tēlojumiem.

Dzimšanas laiks/vieta

31.08.1912
Jelgava

Miršanas laiks/vieta

2012
Austrālija
Precīzāku miršanas datu trūkst.

Personiska informācija

No 30. gadu sākuma: dzīvojusi Rīgā.
Beigusi Latvijas jaunatnes savienības ģimnāziju.
Beigusi Augstākos stenogrāfijas kursus.
Strādājusi par stenogrāfi Lauksaimniecības kamerā un šai darbā kameras rīkotajās Zemnieku dienās apbraukājusi visus Latvijas novadus.
1944: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Studējusi modernās valodas Heidelbergas universitātē.
1948: izceļojusi uz Austrāliju.
Studējusi Melburnas universitātē.
Deviņus gadus dzīvojusi ASV, pēc tam atgriezusies Melburnā, Austrālijā.
Bijusi rosīga Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas darbā.

Profesionālā darbībaLiterārā darbā
1949: pirmā publikācija – stāsts "Hollandera kundze brauc uz māju" laikrakstā "Austrālijas Latvietis".
1956: laikrakstā publicētas stenogrāfistes atmiņas "Ar dzelteno zīmuli".

Stāsti
1983: "Es un pīlādžkoks".

Citātu galerija

"Darbība dažos Ellas Kreišmanes stāstos noris viņas pašas bērnības un pusaudzes gadu Latvijas panorāmā, taču vairums stāstu rāda cilvēku dzīvi Vācijām Austrālijā un Ziemeļamerikā. Tie ir vai nu kara izmesti cilvēki pasaulē, vai arī tādi, kuriem lielai daļai nav droša pamata dzīvē, kam bieži iemesls ir viņu pašu raksturs. Tie meklē vietu, kur iesakņoties, meklē pamatus, uz kā nostāties. Iezīmējas vientulības un mājās atgriešanās motīvs. Bieži ārēji trauslas un atturīgas sievietes izšķiršanās brīžos parāda iekšēju stiprumu, spītu, uzdrīkstēšanos. Rādīti nevien latvieši, bet arī cittautieši. Autores skatījums gaišs. Viņa tic, ka tās radītie cilvēki atgriezīsies mājās, kādas tās arī nebūtu – īstas vai iedomātas. Stāstījums reālistisks, mierīgs. Tas ir kā vara gravējums, kur mākslinieka roka ievilkusi ainas no cilvēka dzīves ar viņu pārdzīvojumiem un vēlmēm."

No: Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas un Sidnejas Latviešu biedrības apgāda 1983. gadā izdotās Ellas Kreišmanes grāmatas „Es un pīlādžkoks“.

Nodarbes

Dzīvesvieta

Amerikas Savienotās Valstis
Deviņus gadus dzīvojusi ASV, pēc tam atgriezusies Melburnā, Austrālijā.

Izglītība

Rīga
Beigusi Augstākos stenogrāfijas kursus.

Rīga
Beigusi Latviešu jaunatnes savienības ģimnāziju.

Jelgavas arodskola
Jelgava
Mācījās tirdzniecības nodaļā.

1944–1948
Heidelbergas Universitāte
Heidelberga
Studējusi modernās valodas.

1948
Melburnas Universitāte
Melburna

Darbavieta

–03.1939
Latvijas Lauksaimniecības kamera
Stenogrāfiste.

28.03.1939
Mašīnrakstītāja Pilsētas valdes kancelejā.

Dalība organizācijās

Latviešu preses biedrība
Melburna
Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.

Emigrē

1944
Vācija

1948
Austrālija