Heidelbergas Universitāte

Heidelbergas Universitāte, dibināta 1386. gadā, mūsdienās ir vecākā Vācijas universitāte. Tās pirmais ziedu laiks saistīts ar pāriešanu protestantu pusē 1550gados, apstiprinot jaunos, laika garam atbilstošos statūtus 1558. gadā, kas paliek gandrīz nemainīgi līdz 1786. gadam. 16. un 17. gs. mijā universitāte izveidojas par starptautiski nozīmīgu zinātnes centru. Kopš 1803. gada augstskola saņem valsts finansiālu atbalstu, 1805. gadā tai tiek piešķirts dibinātāja vārds Ruperto Carola. 19. gadsimts universitātes vēsturē ir saistīts ar dabas zinātņu uzplaukumu. 1900. gadā universitātē tiek uzņemta pirmā sieviete, 1923. gadā darbu iegūst pirmā profesore Ģertrūde fon Ubiša (Ubisch).

Sīkāk par to: https://www.uni-heidelberg.de/en/university/histor... [19.12.21.]