Eižens Vēveris

3 bildes
Lomas: dzejnieks

09.07.1899 – 08.02.1976

Eižens Vēveris (1899–1976) – dzejnieks. Četru dzejoļu krājumu autors. Sācis rakstīt agrā jaunībā, bet literatūrā debitēja 20. gadsimta 60. gados. Par pirmo dzejoļu krājumu "Iedēstiet rozes zemē nolādētā" saņēmis Latvijas PSR Valsts prēmiju. Krājumā atainoti personīgie pārdzīvojumi – ieslodzījums koncentrācijas nometnēs, paustas humānisma un internacionālisma idejas, kas saskatāmas arī vēlākajos krājumos. Līdzās šiem motīviem Eižens Vēvera krājumos dominē arī pretkara tēma un intīmi motīvi.

Dzimšanas laiks/vieta

09.07.1899
Rīga

Miršanas laiks/vieta

08.02.1976
Rīga

Personiska informācija

Dzimis strādnieka ģimenē. 1916–1919: Pirmā pasaules kara laikā brīvprātīgi iestājies latviešu strēlniekos, dienējis 5. Zemgales pulkā.
1941–1944: Vācu okupācijas sākumā apcietināts, pēc tam ieslodzīts koncentrācijas nometnēs Salaspilī, Štuthofā, Mauthauzenē. Ieslodzījumā piedalījies starptautiskā pretošanās kustībā.
1945: atgriezies Latvijā.

Profesionālā darbība

Dzejoļus sācis rakstīt jaunībā.
1967: pirmā publikācija – dzejoļu cikls "Mūžam dzīvie" žurnāla "Karogs" 8. numurā.

Dzejoļu krājumi
1969: "Iedēstiet rozes zemē nolādētā".
1972: "Cilvēks aiziet pēc saules".
1975: "Viršu medus".
1977: "Vajadzīgā sāpe".

Citātu galerija

"Krājumā "Iedēstiet rozes zemē nolādētā" (1969, LPSR Valsts prēmija 1970) mākslinieciski un emocionāli spēcīgi atainots koncentrācijas nometnēs pārdzīvotais, paustas humānisma, starptautiskas solidaritātes idejas, atsegts fašisma necilvēcīgums. Pārējos krājumos [..] dominē pretkara tēma, internacionālisma un intīmi motīvi."

Ābola, Mirdza. Eižens Vēveris. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 627. lpp.

Saiknes

Indra Ausekle - Mazmeita
Velga Vēvere - Mazmeita

Nodarbes

Izglītība

–1923
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga

1907–1915
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga

Darbavieta

Lapmežciems
Skolotājs un skolas pārzinis.

Trapene
Skolotājs un skolas pārzinis.

Bilska
Skolotājs un skolas pārzinis.

1941
Valka
Strādājis par Valkas apriņķa izglītības nodaļas inspektoru un Latviešu teritoriālā korpusa pulka skolotāju.

1945–1959
Rīgas pilsētas 32. septiņgadīgā skola
Rīga
Strādājis par skolas direktoru.

Dienests

1916–1919
Pirmā pasaules kara laikā brīvprātīgi iestājies latviešu strēlniekos, dienējis 5. Zemgales pulkā.

Apcietinājums

1941–1944
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls

1941–1944
Štuthofa
Štuthofas koncentrācijas nometne

1941–1944
Mauthauzenes koncentrācijas nometne
Mauthauzenes koncentrācijas nometne

Dalība organizācijās

Apglabāts

13.02.1976
Raiņa kapi

Apbalvojumi

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Iedēstiet rozes zemē nolādētā".
Literatūrā
1970

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1974