Eduards Zeibots

1 bilde

07.07.1864 – 27.09.1897

Eduards Zeibots (1864–1897) – dzejnieks, rakstnieks, mācītājs. Dzejoļi un stāsti publicēti galvenokārt mēnešrakstā "Austrums" un "Rota" un "Baltijas Vēstnesis". Rakstījis tautiskā romantisma tradīcijā, dzejojot par tautu, darbu, mīlestību. Liroepiskajos dzejojumos izmantoti teiku un vēstures vielu. Izdoti lirikas un liroepikas krājumi "Saulītē un pavēnī" (1–2, 1891–1896), "Stari iz senatnes" (1889) un "Balādes un romances" (1896). Didaktiskas ievirzes stāsti no tautas dzīves apkopoti krājumā "Iz latviešu ciemiem" (1897). Tēlojumu virknē par studentiem "Studenta piezīmējumi" (publicēts žurnālā "Austrums" 1893–1894) un citos darbos parādījis korporācijās organizēto studentu dzīvi.

Dzimšanas laiks/vieta

07.07.1864
Palsmane
Dzimis Palsmanes muižā.

Miršanas laiks/vieta

27.09.1897
Sloka

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1884: pirmā publikācija – elēģisks dzejolis "Ilgošanās pēc ziedoņa" izdevumā "Rota" 30. oktobrī.


LITERĀRIE DARBI

1891–1896: lirikas un liroepikas krājums "Saulītē un pavēnī" (1–2).
1889: lirikas  un liroepikas krājums "Stari iz senatnes".
1896: lirikas un liroepikas krājums "Balādes un romances". 
1897: stāstu krājums "Iz latviešu ciemiem".

Nepabeigti un periodikā: tēlojumu virknē par studentiem "Studenta piezīmējumi" (žurnālā "Austrums" 1893–1894). 

Izglītība

Darbavieta

Jūrmala
 No 1894: mācītājs Slokas un Dubultu draudzē.

Apglabāts

Asaru kapi