Eduards Zeibots

Roles: pastor, poet

07.07.1864 – 27.09.1897

Birth time/place

07.07.1864

Place/time of death

27.09.1897
Sloka

Personal information

ZEIBOTS Eduards (1864.7.VII Palsmanes muižā - 1897.27.IX Slokā, apbed. Asaru kapos) - dzejnieks.
Dz. krodzinieka ģim. Māc. vietējā pagastsk., Lēdurgas draudzes sk. un Rīgas pils. ģimnāzijā. Stud. teoloģiju Tērbatas univ. (1886-91). No 1894 bijis mācītājs Slokas un Dubultu draudzē.
Pirmā publikācija - elēģisks dzejolis "Ilgošanās pēc ziedoņa" izd. "Rota" 1884.30.X. Dzejoļi un stāsti public. gk. mēnešrakstā "Austrums" un "Rota" un "Baltijas Vēstnesis". Z. turpinājis tautiskā romantisma trad., dzejodams par tautu, darbu, mīlestību. Liroep. dzejojumos izmantojis teiku un vēst. (arī liet.) vielu. Lirikas un liroepikas krāj.: "Saulītē un pavēnī" (1-2, 1891-96), "Stari iz senatnes" (1889) un "Balādes un romances" (1896). Moralizējoši didakt. stāsti no tautas dzīves apkopoti krāj. "Iz latviešu ciemiem" (1897). Tēlojumu virknē par studentiem "Studenta piezīmējumi" (žurn. "Austrums" 1893-94) u.c. darbos Z. parādījis korporācijās organizēto studentu dzīvi. Z. prozā cilvēki attēloti, aprakstot gk. ārējās norises.
L. Beldau K. Eduards Zeibots.. // Baznīcas Vēstnesis, 1897, 10.
E. Knope

Occupations

Education

mācījiesPalsmanes pagastskolā

mācījiesLēdurgas draudzes skolā

mācījiesRīgas pilsētas ģimnāzijā

1886–1891
studējisteoloģiju Tērbatas universitātē

Buried