Austra Liepiņa

3 bildes

02.11.1913 – 29.03.1998

Austra Liepiņa (dzimusi Alksne; 1913–1998) – žurnāliste, skolotāja, sabiedriska darbiniece.

Dzimšanas laiks/vieta

02.11.1913
Liepāja

Miršanas laiks/vieta

29.03.1998
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi ārsta Jēkaba Alkšņa un Luīzes Alksnes četru bērnu ģimenē.

Brālis Arvēds Alksnis.

1938: 23. jūlijā Ķemeru ev.-lut. draudzē salaulājās ar ekonomikas studentu Edgaru Liepiņu-Liepu (1911–1978; 1938: mainīja uzvārdu uz Liepiņš).
1944: rudenī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Vīrs Edgars Liepiņš palika Kurzemē, vēlāk izsūtīts uz Sibīriju, atgriezies, 1978: vīrs no padomju Latvijas izceļoja uz Angliju.
1948: 16. novembrī ar dēlu Valdi Liepiņu (dzimis 1939) izceļoja uz Angliju.
1997: maija beigās atgriezās uz dzīvi Latvijā.

Profesionālā darbība

Žurnālistikai pievērsusies jau Latvijā, rakstot kopš 1936: korporāciju žurnālā "Universitas" un laikrakstā "Brīvā Zeme" (kopš 1938).

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

1950: pievienojās DVF Londonas nodaļai, kur rosīgi līdzdarbojās vanadžu kopas darbā.
Vairākus gadus arī darbojās Vanagu Fonda, Anglijā, zemes valdē, vadot lekšējās informācijas nozares darbu.
1976: uzņēmās DV CV Ārējās informācijas nozares vadību.
Kopš 1968: veica Daugavas vanadžu vadītājas darbu.
1979–1988: DV organizācijas vanadžu priekšniece. Šī amata ietvaros apmeklējusi DV vanadžu saimes ari
ASV, Kanādā, Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā un Beļģijā.
Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā locekle.
Latvijas ev. lut. baznīcas Miera draudzes dāmu komitejas vadītāja.
1990. gadu sākumā Latvijas vēstniecības Lielbritānijā darbiniece.

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Līdzdarbojusies latviešu skolas Blombergā darbā.
Līdzdarbojusies Londonas latviešu skolā.
Vasaras skolās, semināros, Trīsxtrīs nometnēs, kur lasīti referāti un vadītas nodarbības.

APBALVOJUMI

1971: DV nozīme zeltā par nopelniem DV organizācijas un sabiedriskā darbā.
1978: PBLA Kultūras fonda prēmija par darbu žurnālistikā.
1997: Trīs zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes goda zīme.

Citātu galerija

PAR AUSTRAS LIEPIŅAS PERSONĪBU

"Nebūs arī laikam nevienas citas latvietes, kas paveikusi tīk lielu žurnālistes darbu un tik rosīgi strādājusi līdz trimdas presē. Latviešu sabiedrisko darbu Londonā pēdējo 30 gadu laikā ir grūti iedomāties bez Austras Liepiņas izpalīdzīgās un čaklās līdzi strādāšanas. A. Liepiņa ir nacionāla darbiniece, kam pirmām kārtām rūp darbs latviešu tautas labā. vai tas būtu politikā, žurnālistikā vai arī sabiedriskajā dzīvē, un tikai tad viņa sāk domāt pati par sevi. Privātās dzīves prasības Austra Liepiņa nobīda pie malas un visu savu laiku, enerģiju un darbu veltī latviešiem un nacionālai lietai.
Bērziņa, Lūcija. Austrai Liepiņai 70 gadu. Universitas, Nr.53 (01.04.1984

Saiknes

Arveds Alksnis - Brālis
Luīze Elizabete Alksne - Māte
Valda Bergmane - Māsa

Dzimtais vārds

Austra Alksne

Dzīvesvieta

1938–1944
Matīsa iela 32, Rīga
Dzīvoja 14. dzīvoklī.

Izglītība

–1932
Rīgas Franču licejs
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga

Franču institūts
Rīga
Papildinājusi zināšanas.

1932–1939
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.

1933
Parīze
Papildinājusi zināšanas "Alliance Francaise" vasaras kursos; ieguvusi franču valodas skolotājas tiesības.

Darbavieta

Laikraksts "Latvija Amerikā"
Toronto
Līdzstrādniece Anglijā.

Žurnāls "Universitas" (1954–2007)
Līdzstrādniece.

Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Vācija
Laikraksta redaktore Lielbritānijā.

1977
"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"
Redakcijas locekle.

Dalība organizācijās

Latvijas PEN klubs
Stokholma

Anglija
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā locekle.

1933
Studenšu korporācija "Daugaviete"

1963
Latviešu preses biedrība
Anglija
Darbojās biedrības Anglijas kopā, bija kopas priekšsēde (1971-1992).

1979–1987
Daugavas Vanagi
Londona
Bija organizācijas priekšsēde.

Ceļojums

1988
Hamiltona
Viesojās pie Daugavas Vanadzēm.

Apglabāts

04.04.1998
Rīgas Pirmie Meža kapi